วันจันทร์ที่ 16-10-49     คุณหมอรุจนีประธานบริหารความเสี่ยงได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องมีลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานทำให้มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพ      ในการประชุมบริหารวันนี้ดิฉันมอบให้คุณหมอรุจนีนำปัญหาของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานมาให้พิจารณา       เนื่องจากลูกจ้างของทางราชการจะมีระเบียบแตกต่างจากเอกชนทำให้ไม่ได้รับการชดเชยเหมือนเอกชน     ขณะนี้มีกรณีของคุณดอกไม้ที่บาดเจ็บจากการไปส่งLabที่กรมวิทย์       ทำให้ทำงานไม่ได้เนื่องจากกระดูกหัก        ขาดรายได้ทั้งจากงานราชการและงานส่วนตัว     ทางคณะกรรมการได้พิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือโดยอิงระเบียบของกรมแรงงานและนำมาปรับอีกครั้งค่ะ     ส่วนข้อกำหนดและรายระเอียดเราอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าไม่มีระเบียบราชการมาบังคับไว้ค่ะ