คู่มือการใช้งาน Gotoknow.org

     คู่มืออันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น flash ซึ่งมีเสียงประกอบ หลังจากนี้พวกของกระผมจะจัดทำเวอร์ชันที่มี pop up ขึ้นมาอธิบาย เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานในบางที่ซึ่งอาจไม่สามารถฟังเสียงหรือไม่มีลำโพงสามารถใช้งานได้ เวอร์ชันที่มี pop up ขึ้นมานี้ทางกระผมจะนำขึ้นมาให้ดูในครั้งต่อ ๆ ไป

 การลงทะเบียนเข้าใช้

การเข้าใช้งานระบบ

การนำรูปขึ้นในประวัติส่วนตัว