วันนี้ มานั่งทำงานในห้องสมุดประชาชน ได้ถ่ายรูปเพื่ออัฟโหลดขึ้นเว็บบล็อค เอ้ รูปก็ใช้ได้เน๋าะ ให้พี่นุศเขาถ่ายให้