การคิดทำธุรกิจ ที่ ปรึกษาทางการเงิน

การคิดทำธุรกิจ มีหลายสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึง ต้องลงทั้งแรงกาย แรงใจ และ กำลังทรัพย์ แต่ก็ใช่ว่าจะสำเร็จ ความสำเร็จเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย

การคิดทำธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน มีองค์ประกอบที่เราต้องคำนึงถึงหลายประการ   จะยกองค์ประกอบ ที่สำคัญมีดังนี้

 
  1. กำไรจากการทำ ธุรกิจ

 อุปสรรค  ในระยะสั้น เป็นธุรกิจที่ยังไม่มีกำไร  เพราะมีต้นทุนเกี่ยวกับ สำนักงาน  การแสวงหาบุคคลากร การแสวงหาความเชื่อถือต่อลูกค้า  การนำเสนอแผนให้ลูค้า

  โอกาส   ในระยะยาว เป็นธุรกิจที่จะมีกำไร อย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีลูกค้าประจำที่เราสร้างความพึงพอใจให้เขา สร้างต้นทุนทางการเงินให้เขา และจะมีลูกำไร ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อกฎหมาย   กฎหมายทางด้านภาษี  กฎหมายที่ด้านการนำเข้า ส่งออก   พรก.การเงิน  และพรบ.ด้านการเงิน

2.     ลูกค้า

อุปสรรค   ในระยะสั้น ธุรกิจนี้ ต้องสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า  และ ต้องสร้างวิสัยทัศน์ ทางการเงิน ให้ลูกค้าเข้าใจ  ในโอกาสที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงที่จะมีขึ้นจากความผันผวนทางการเงินในประเทศ และทั่วโลก

โอกาส   ในระยะยาว เป็นธุรกิจที่จะมีลูกค้า อย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีลูกค้าประจำที่เราสร้างความพึงพอใจให้เขา สร้างต้นทุนทางการเงินให้เขา และจะเรามีลูกค้าใหม่ เข้ามา

ทำให้ลูกค้าและเรา เกิดผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ข้อกฎหมาย   กฎหมายทางด้านภาษี  กฎหมายที่ด้านการนำเข้า ส่งออก   พรก.การเงิน  และพรบ.ด้านการเงิน

 

3    เงินทุน 

อุปสรรค  ในระยะสั้น เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง   เพราะจะมีแต่รายจ่าย ซึ่งเกิดจาก ค่าใช้จ่ายสำนักงาน  เงินทุนเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง  การรู้ซึ้งในเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่จะทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการเงินที่มีอยู่    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเสนอแผนงานให้ลูกค้าทราบ ซึ่งลูกค้าอาจจะพึงพอใจหรือ ไม่พึงพอใจก็ได้  ถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจ บริษัทก็จะไม่มีรายได้  มีแต่รายจ่าย

 โอกาส ในระยะยาว  เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนสูงในช่วงหลัง  เพราะมีลูกค้าประจำ และฝากผลงานให้ลูกค้าพอใจ ซึ่งจะทำให้ในวงการ จะพูดกันปากต่อปาก  จะทำให้การเสนอผลงานลูกค้าจะผ่านได้ง่ายขึ้น เพราะลูกค้ามีใจกับเราแล้ว

ข้อกฎหมาย   กฎหมายทางด้านภาษี  กฎหมายที่ด้านการนำเข้า ส่งออก   พรก.การเงิน  และพรบ.ด้านการเงิน กฎหมายด้านธนาคาร

4  _การทำผิด

การคิดผิด ทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี  ผิดกฎหมายทางการเงิน การฟอกเงิน จะมีผลทำให้เกิดความไม่โปรงใส และเกิดความไม่ยุติธรรมในสังคม  บริษัทจะเสียหาย  และขาดความเชื่อถือได้

การคิดถูก  โดยการหาช่องทางการเงิน ที่ถูกต้อง  หาเครื่องมือทางการเงิน ที่ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้น  ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา

 

ข้อกฎหมาย  กฎหมายทางด้านภาษี  กฎหมายที่ด้านการนำเข้า ส่งออก   พรก.การเงิน  และพรบ.ด้านการเงิน  กฎหมายการฟอกเงิน

5.การดำเนินการธุรกิจ

                ตลาดด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดกว้างให้กับบริษัททุกราย  ไม่มีกฎหมายที่ห้ามในการทำธุรกิจ

แต่จะทำอย่างไร ในการดำเนินการเป็นสิ่งที่สำคัญ   เราต้องรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไร  เช่น ลูกค้านำสินค้าเข้ามาจำหน่าย จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  เราก็ต้องหาเครื่องมือทางการเงินให้ถูก กับลูกค้า  เป็นต้น

ข้อกฎหมาย  กฎหมายทางด้านภาษี  กฎหมายที่ด้านการนำเข้า ส่งออก   พรก.การเงิน  และพรบ.ด้านการเงิน  กฎหมายการฟอกเงิน

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ธูรกิจด้านการเงิน#ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการ

หมายเลขบันทึก: 55334, เขียน: 21 Oct 2006 @ 11:15 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 00:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 สิ่งที่สำคัญประเด็นหนึ่งในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน คือการจัดการการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากค่าเงินบาทของไทยที่ไม่คงที่

ที่ปรึกษาด้านการเงินนี่รวมไปถึงด้านการจัดหาเงินทุนด้วยหรือเปล่าค่ะ  ?