วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย เมื่อวานคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี มีการแสดงบนเวที ของนักศึกษาของคณะฯ ของบุตรบุคลากร และจากโรงเรียนอนุบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มีการประกวดหนูน้อยฟันสวย มีการจัดนิทรรศการ ส่วนวันนี้ คณะได้ไปร่วมถวายพานพุ่มที่บริเวณหน้าพระบรมรูปฯ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณะฯได้ให้บริการตรวจฟัน และจัดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จย่า หลังจากร่วมงานแล้ว ได้กลับมาสะสางงานที่คณะฯอีกนิดหน่อย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์