ที่ทำงานที่แท้จริงของดิฉัน อยู่ที่ กลุ่มงานทันตกรรมป้องกัน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ...

ที่กองทันตฯ นี่มีการ PR แบบระบาดไปทั่ว คือ ห้องทำงานของกองฯ จะอยู่ 2 ฟากฝั่งของกรมอนามัย แบบว่า มองเห็นกันข้ามอากาศ ... ถ้ามองตึกกรมอนามัยเป็น ตัว U กลุ่มงานส่วนใหญ่ของกองฯ จะอยู่ที่ ขาตัว U ด้านขวา ชั้น 3 และกลุ่มของของดิฉันจะอยู่ที่ขาตัว U ด้านซ้าย ชั้น 2 ... เพราะฉะนั้น จะไปหากันที ก็ต้องเดินอ้อมตึก หรือตัดลงชั้นล่าง เพื่อที่จะเดินไปหากัน ... ส่วนดิฉันนั้น ใช้ e-mail ง่ายสุดๆ เพราะว่า mail กันไปกันมา ไวกว่า ไม่ต้องเอ้อระเหยนาน

อ้าว! ว่าจะเล่าเรื่อง PR (ก็คือ การประชาสัมพันธ์ภายในของกองฯ ละค่ะ) ที่กองทันตฯ (ชั้น 3) เขาจะ PR กันผ่านเสาตกน้ำมัน กองมีประมาณ 4-5 เสา ก็ PR กันระบาดไปทั่ว ตอนหลังไปกินที่ผนังอาคาร และบอร์ด "ตีฆ้องร้องป่าว" ค่ะ แต่นี่ไม่ใช่ Hi-light ... Hi-light จะอยู่ที่ ฝั่ง ทป. (ทันตกรรมป้องกันละค่ะ)

ที่ ทป. ก็เริ่มมี "เสาให้" ... เกิดขึ้นมาไม่กี่วัน อายุย่างเข้าอาทิตย์ที่สองได้ เสาให้นี้ กว้างประมาณ 2.4 ฟุต สูงเต็มชั้น ก็ประมาณ 3 เมตรได้มั๊ง ...

เรา (มีหลายแรงช่วยกันทำ โดย นนทลี หา Future board มอบให้คุณป๋าแดง + ป้าภา ทำการตัดบอร์ดให้เท่ากับเสา ก็ต้องต่อกันให้เกิดความยาวเต็มชั้นเล็กน้อย + น้องเล็กๆ หนูเมย์ หนูอุ๊ หนูฝน ตกแต่งบอร์ด และ ผู้ช่วยท่านอื่นๆ ให้การ comment) ก็ทำการติดตั้งบอร์ดสำเร็จ มีหัวใจ และคำว่า ท.ป. อยู่ตรงกลาง

เรื่องบอร์ดชื่อว่าอะไร เราไม่ได้คุยกัน แต่เมื่อหนูๆ ทั้งหลายทำกันเสร็จ ก็ปรากฎคำว่า "เสาให้" ขึ้นมาด้วย แสดงว่ามันจะต้องมาจาก หนูๆ ทั้งหลาย และประชากรที่ comment นะแหล่ะ จัดตั้งคำกันขึ้นมา "เข้าท่าแฮะ" ...

หลังจากนั้นมาก็ "ให้" กันยกใหญ่ละค่ะ

"ให้" อะไรกันบ้างนั้น เดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยต่อนะคะ ... ก็จะคุยไว้ก่อนว่า เยอะแยะมากมาย จนหัวหน้ากลุ่มโวยว่า "แล้วชั้นจะติด เรื่องของชั้นไว้ที่ไหนละเนี่ยะ" ...

เรื่องของเสาให้

ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4