จากการออกประเมินโรงเรียนแกนนำเกี่ยวกับการนำระบบการจัดการความรู้แบบ km ของคณะวิจัยจาก สคส.เมื่อประมาณกลางเดือนต.ค.ที่ สพท.ยล.1 มีโรงเรียนแกนนำเข้าร่วมโครงการ 4 โรง ได้ขอสรุปว่าการระดมพลังสมองเพื่อดำเนินการโครงการอันเกี่ยวแก่การพัฒนาองค์กรนั้น ไม่จัดว่าเป็นการใช้ km ที่ถูกทาง  km ที่ถูกต้องนั้น ต้องมาจากการปิ้งจากเรื่องเล่าของสมาชิกในองค์กร หรือการเรียนรู้จากแหล่งประสบการณ์ของสมาชิกในองค์กร แล้วนำมาสกัดเอาหัวกะทิ(ขุมและแก่นความรู้)เพื่อกำหนดทิศทาง(หัวปลา)เพื่อเดินตาม ต่อจากนั้น ก็กำหนดเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติและปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลในระยะยาวอย่างยั้งยืนต่อไป......ใครเจ๋งกว่าผม ช่วยแนะหน่อย