ไม่เคยต้องอ่านหนังสือมากอย่างนี้มาก่อน การเรียนป.เอกนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆ แต่นี่คือสิ่งที่หาซื้อไม่ได้เลยจริงๆ ทั้งการบ่มเพาะตัวเองด้วยตัวเองและการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่เรียนด้วยกัน ทั้งให้ทั้งได้รับ

ร่วมแลกเปลียนบรรยากาศการเรียนป.เอกที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะ