โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

Interest Client Captial Wrong doing Business process

โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์    

   Interest (ความสนใจ)  การที่สนใจธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ นั้นเนื่องจากมีความชอบเป็นการส่วนตัวและเห็นว่ารถยนต์เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ของคนในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีกำลังซื้อจะมีไว้ใช้งานกันแทบทุกคน ทั่วทุกแห่งยิ่งในเมืองก็ยิ่งมีมากและรถเป็น เครื่องจักรที่เมื่อใช้แล้วต้องมีการบำรุงรักษาและตกแต่งเพิ่มเติม เพราะส่วนใหญ่คนมีรถจะรักและดูแลเอาใจใส่รถของตน จะเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีความหน้าสนใจ

    Client (กลุ่มลูกค้า)  จะเป็นทั้งผู้หญิง-ผู้ชาย วันรุ่น คนทำงาน มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานที่มีรายได้

    Captial (ทุน)  การลงทุนในครั้งแรกจะทำโครงการเสนอขอกู้แบงค์ เพื่อนำเงินมาลงทุน จัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ     

    Wrong doing (รองคิดในแง่ลบ ก่อนถ้าธุรกิจมีปัญหาขึ้น,มีแง่ลบอะไรบ้างในธุรกิจนี้) 1.       อาจมีลูกค้าน้อยในช่วงแรกๆ ที่เปิดบริการใหม่ๆ 2.       ถ้าร้านคู่แข่งมีมาเปิดใกล้ๆ 3.       ถ้ามีลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ 4.       ถ้าเครื่องมือและอุปกรณ์เสีย 5.       ถ้าลูกค้ามาใช้บริการแล้วมีเงินไม่พอจ่าย 6.       ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าและบริการ 7.       เงินกู้ที่จะต้องชำระแบงค์ไม่พอ 8.       ที่ตั้งของร้าน 9.       ลูกน้องทิ้งงาน หยุดงาน

    Business process (กระบวนการทำธุรกิจ)   1.       หาทำเลที่ตั้งที่การไปมาสะดวก จอดรถง่าย 2.       หาข้อมูล แหล่งซื้อเครื่องจักร,อุปกรณ์,การนำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ 3.       ทำงบประมาณในการลงทุนเสนอขอกู้เงินธนาคาร เสนอความเป็นไปได้ของธุรกิจ 4.       ธนาคารอนุมัติ จัดซื้อ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ 5.       จัดหาช่างเครื่อง ผู้ช่วยช่าง 6.       ทำการโฆษณา ตามหนังสือรถยนต์

      โอกาส  ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตได้ประกอบด้วย จากการที่เรารักและชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ร้านเราจะบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ให้ลูกค้าที่มีปัญหามาแล้วประทับใจในบริการ อุ่นใจเมื่อมาเข้ารับบริการ มีการมาเข้ารับบริการซ้ำ ๆ และจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการทดสอบเครื่องมือให้เที่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอ  มีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย   

   อุปสรรค   

  1.       การลงทุนที่สูงในครั้งแรก ในที่ตั้ง เครื่องจักร เครื่องมือ

2.       คู่แข่งในธุรกิจนี้ที่เปิดมาก่อนๆ หน้า มีมากพอสมควร

3.       ลูกค้าที่เข้ามาอาจไม่แน่ใจในการให้บริการ 

  4.       ลูกจ้าง ช่าง เมื่อมีความชำนาญจะลาออกไปทำเอง

5.       การนำเข้าสินค้าใช้เวลานานเพราะสินค้าส่วนใหญ่มาทางเรือ

    กฎหมายที่ใช้

1.       กฎหมายการจัดตั้งบริษัทจำกัด

2.       กฎหมายการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

3.       กฎหมายด้านภาษีนำเข้าสินค้า

4.       กฎหมายด้านบัญชี

5.       กฎหมายการจ้างแรงงานและกฎหมายประกันสังคม

6.       กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7.       กฎหมายสิ่งแวดล้อม    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22

คำสำคัญ (Tags)#โอกาส#อุปสรรค#และกฎหมายธุรกิจตกแต่งรถ

หมายเลขบันทึก: 55302, เขียน: 20 Oct 2006 @ 22:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ จะมีเรื่องของสต๊อก การสั่งของจากต่างประเทศนอกจากจะต้องสั่งด้วย volume ที่สูงเพื่อจะได้ราคาดีๆ ไม่ทราบว่าจะ handle ปัญหาตรงนี้อย่างไร