เจตนารมณ์ของกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตในทุก ๆ ด้าน

เจตนารมณ์ของกฎหมายสาธารณสุข

เจตนารมณ์ของกฎหมายสาธารณสุข คือ ความต้องการให้ประชาชน อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไร้มลพิษ เช่น อาศัยอยู่ในอาคารที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ำห้องส้วม มีที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ ที่หรือทางสาธารณะในชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ กินอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อน ทำงานในสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย มีชีวิตชีวา มีมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ จากการกระทำของบุคคล หรือ จากสถานประกอบการ ดังนั้น การคุ้มครองสุขภาพประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำเป็นต้องอาศัยรายละเอียดจากกฎกระทรวง ซึ่งเป็นคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่กำหนดเป็นมาตรฐานทางวิชาการเป็นแนวทางให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นสำหรับบังคับใช้ในพื้นที่ และ ให้บริการสาธารณกิจที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยที่เกิดจากครัวเรือน และ ชุมชน การควบคุมสุขลักษณะอาคารให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ปราศจากความสกปรกรกรุงรัง และ ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยมากเกินไป การควบคุมดูแลกิจการเกี่ยวกับอาหาร เช่น ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านขายของชำ หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งนอกจากโครงสร้างอาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบแล้ว ยังรวมไปถึงประเภทและชนิดของ อาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ต้องมีความสะอาด ปลอดภัย การควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวน 133 กิจการ ต้องควบคุมทั้งกระบวนการผลิต และ การให้บริการที่อาจก่อเกิดมลพิษ หรือ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ให้มีระบบที่ถูกหลักวิชาการ วิธีการขจัด หรือ ป้องกันมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนข้างเคียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานของธนภรณ์

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้เพิ่มเติมในกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 55295, เขียน: 20 Oct 2006 @ 21:49 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)