โอกาสและอุปสรรคในการเปิดร้านขายมอเตอร์ไซด์กับกฏหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเข้ามาช่วยไม่ให้กฏหมายไม่มีปัญหาในภายหลัง                                                                  

ปัจจัย

โอกาสอุปสรรคกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กำไร(Interest)
- มีการจัดเข้าร่วมโปรแกรมกับบริษัทจัดไฟแนนท์และผ่อนสินค้าซึ่งจะมาความเสี่ยงในการที่ลูกค้าอาจไม่จ่ายเงินได้
- ในกรณีลูกค้าไม่มีเงินสดสามารถบริการสถาบันการเงินได้  เช่น อิออน ผ่อนสินต้าได้ทำให้ขายสินค้าได้ง่ายขั้น
เสียโอกาสในกรณีลูกค้าเครดิตไม่ผ่านสภาบันการเงินและไม่มีเงินสดที่จะซื้อเอง
-   การเข้าร่วมกับสถาบันการเงินที่รับผ่อนสินค้าทำให้ได้กำไรลดลงเพราะต้องเสียค่า chag ให้กับทางสถาบันการเงิน
 
-กฎหมายที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อสินค้า
ลูกค้า(Client)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางและระดับล่างที่ในที่นี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานโรงงาน  ชาวบ้าน ในพื้นที่
สำหรับลูกค้าที่มีรายได้สูงไม่นิยมใช้มอเตอร์ไซด์เป็นพาหะนะในการเดินทาง
 
 ทุน(Capital)
เริ่มแรกในการเปิดธุรกิจจะต้องเขียนแผนธุรกิจเสนอธนาคารเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารมาใช้เป็นทุนจัดตั้งบริษัทและเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากเป็นธุรกิจเปิดใหม่ไม่มีเครดิตกับทางธนาคารมาก่อนทำให้การที่จะขอเครดิตข้อนข่างยุ่งยากและต้องใช้เงินทุนสูง
กฎหมายด้านบัญชี สัญญาเงินกู้ 
 ผิดกฎหมาย(Wrong doing)
 -  รถมอเตอร์ไซด์เป็นรถยนต์ขนาดเล็กไม่เปลืองน้ำมันและสะดวกรวดเร็วมักนิยมใช้กัน
 -  รถมอเตอร์ไซข้อนข้างอันตรายในการขับขี่ บางคนเรียกเนื้อหุ้มเหล็ก
 
 การดำเนินธุรกิจ(Business Process)
 - มองหาทำเลที่ดั้งร้าน 
 - ทำเรื่องขอกู้ธนาคาร
-ติดต่อนำสินค้ามาลงโชว์ที่ร้าน
-ดูเรื่องการขอเครดิตด้วย
-จ้างพนักงาน 
-ทำการตลาด
 กฎหมายการจัดตั้งบริษัทจำ,กฎหมายด้านบัญชีกฎหมายการจ้างแรงงานและกฎหมายประกันสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อม