ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และกฎหมายที่รองรับธุรกิจเบเกอร์รี่

  ติดต่อ

  ลิขสิทธิ์ทางปัญญา  

 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจเบเกอร์รี่

1.        เรื่องการลอกเลียนแบบ ไม่ว่าในลักษณะใด  เช่น  เครื่องหมายการค้า แบรนด์เนม  ซึ่งคู่แข่งบางรายอาจจะทำลอกเลียนแบบด้วยการทำแบรนด์ให้เหมือนหรือ  การโฆษณาที่ใกล้เคียงของจริง

2.        การส่งออกไปยังต่างประเทศ  หรือการที่ชาวต่างประเทศมาซื้อที่เมืองไทย แล้วนำออกนอกประเทศ ก็ต้องดูกฎหมายให้รอบคอบและสินค้าบางอย่างในบางประเทศอาจจะไม่ให้นำเข้าประเทศ

3.        มีคู่แข่งรายใหญ่หลายรายต้นทุนของคู่แข่งขันอาจจะต้นทุนต่ำกว่าเรา  เราจึงมีต้นทุนที่สูงกว่า จึงมีกำไรน้อยกว่า

กฎหมายที่รองรับ

1.        กฎหมายลิขสิทธิ์  ทรัพย์สินทางปัญญา

2.        กฎหมายระหว่างประเทศ เกี่ยวกับศุลกากร  ภาษีอากรนำเข้า

3.        พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานของธนภรณ์

หมายเลขบันทึก: 55293, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 19:36:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายที่ต้องรู้ไว้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)