ผมบันทึกประสบการณ์ที่ผมได้ไปสังเกตการณ์การไปติดตามงานจัดการความรู้แก้จนเมืองนครในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ ประธานคุณเอื้อจังหวัด มาแล้ว 3 บันทึก นับว่าเป็นเพียงชุดความรู้ประสบการณ์เพียงน้อยนิด และผมทราบจากคำบอกเล่าของคณะที่ติดตามผู้ว่าฯท่านนี้มาอย่างใกล้ชิดบอกว่าคำกล่าวของท่านในแต่ละที่ที่ท่านไปพูดนั้นจะระเบิดออกมาจากใจ แตกหน่อต่อความคิดชนิดที่ไม่ซ้ำประเด็นกันเลย ผมปรึกษากับอาจารย์ภีม ภคเมธาวี แห่ง มวล.ว่าเราน่าจะประมวลความรู้ประสบการณ์การจัดการความรู้ของท่านผู้ว่าฯท่านนี้ อาจารย์ภีม ก็บอกว่าเห็นดีด้วย

                 ผมนึกถึงบันทึกที่ผมได้บันทึกเกี่ยวกับการทำงานของท่านผู้ว่าฯเอาไว้หลายบันทึก ท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกัน บันทึกเอาไว้มากเช่นกัน อีกทั้งทีมธุรการหรือทีมเลขานุการคณะทำงานจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร คือ กศน.จังหวัดนครฯ ก็ได้บันทึกวีซีดีไว้ทุกครั้งที่ท่านบรรยาย และก็มีบันทึกของผู้เกี่ยวข้องต่างๆอีกมากมาย น่าจะเป็นทรัพยากรหรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่จะนำมามาประมวลเป็นชุดความรู้ได้ อีกทั้งอาจจะต้องรบกวนสัมภาษณ์เพื่อสกัดความรู้เพิ่มเติมจากตัวท่านอีกภายหลังก็ได้

                ก็บังเอิญว่าสิ่งที่ผมคิดกับอาจารย์ภีมนั้น ผอ.วิมล วัฒนา ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ผมทราบเรื่องนี้จากการที่ท่านได้เรียกผมไปพบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และท่านยังได้บอกอีกว่าท่านคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้ว และได้เรียนเรื่องนี้ให้ท่านผู้ว่าฯทราบแล้วด้วย และท่าน ผอ.วิมล ยังได้บอกอีกว่าไหนๆก็จะประมวลความรู้และประสบการณ์การทำงานกันทั้งทีก็น่าจะได้ทำให้มันครบทั้งโครงการเสียเลย โดยเฉพาอย่างยิ่งชุดความรู้หรือประสบการณ์การจัดการความรู้ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ชุมชนนักปฏิบัติ เช่น ธกส. เกษตร พัฒนาชุมชน สาธารณสุข กศน.ฯลฯ ได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานจัดการความรู้แก้จนในฟังชั่นของหน่วยงานตนเองบ้าง ท่านจึงได้มอบหมายให้ผมทำเรื่องนี้ และผมคิดว่าถ้าทำได้ก่อนงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่3 ระหว่าง 1-2 ธันวาคม 2549 เราก็จะมี ทั้งซีดี และหนังสือไปจำหน่ายในงานด้วย

               ผมใช้เวลาตั้งแต่วันพุธที่ 18 ต.ค.เพื่อสืบเสาะว่าใครจากหน่วยงานไหนมีประสบการณ์ในการถอดความรู้ ผมทำตัวเป็นนักสืบ เที่ยวสอบถามคนนั้นคนนี้ เมื่อทราบว่าเป็นคนนั้นคนนี้แล้ว ก็โทรศัพท์ไปทาบทาม (พูดให้ฟังดูเหมือนกับว่าจะทาบทามใครมาเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นแหละ) ในที่สุดวันนี้วันที่ 20 ต.ค.ผมก็ได้รายชื่อทีมประมวลความรู้ ประสบการณ์ ถอดบทเรียนจัดการความรู้แก่จนเมืองนครฯ มาแล้ว 15 ท่านครับ อยู่ในมือผมแล้ว คงจะเสนอท่านผู้ว่าฯลงนามในคำสั่งได้ในอาทิตย์หน้า

               บันทึกมาเพื่อเล่าสู่กันฟังครับ