๏มิได้ก่อกรรมทำเข็ญให้เป็นเหตุ         
ไยอาเพศพบพิบัติซัดกระหน่ำ
พวกนายทุนกินป่าพาชนช้ำ                   
ผู้ก่อกรรมกลับสุขซุกเงินงาม

มองมิเห็นรวงข้าวเฝ้ารอเกี่ยว               
พืชผักเขียวม้วนวนน้ำล้นหลาม
หมูวัวควายแตกคอกออกเขตคาม         
จระเข้แตกฟาร์มกระจัดกระจาย

โบราณสถานผ่านร้อนหนาวถึงคราวทรุด  
เกินยื้อยุดฉุดรั้งดังใจหมาย
โครงการหลวงดอยคำถูกทำลาย         
สถานที่หลากหลายล้วนจ่อมจม

สี่สิบหกจังหวัดถูกซัดโศก                     
วิปโยคหยิบยื่นความขื่นขม
จะเยียวยากี่ฝนพ้นระทม                      
จะปลุกปลอบกี่ลมจึงลืมเลือน

ขอพบเพียงอุทกภัยทำไทยช้ำ               
ไทยอย่าซ้ำฆ่าไทยด้วยใจเถื่อน
หากไทยแตกแยกกอต้องขอเตือน           
ภัยพิบัติเยี่ยมเยือนเกินเยียวยา