สวัสดีครับวันนี้ผมได้ร่างออกแบบแบบสอบถามจากงานประชาสัมพันธ์ครับ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินเสียงตามสาย ข่าวหน้าWeb Site คณะเรา จุลสารสหเวชสัมพันธ์ รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งตอนนี้ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตกำลังตรวจดูความถูกต้องอยู่ครับ ผมจึงมีfile มาให้ติชมกันก่อนเผื่อท่านใดมีไอเดีย จะให้เพิ่มหรือลดตรงใหน ก็เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับไอเดียดีๆครับ ตัวอย่างแบบสอบถาม