ไหมมัดหมี่วัฒนธรรมสองฝั่งโขง 48

  Contact

  หมี่ลวดเวียงจัน 6  

ประเภทผ้า       ผ้าไหมมัดหมี่

 • ชื่อลาย             หมี่ลวดลายตานากน้อย
 • การใช้งาน       ผ้าซิ่น
 • อายุ                  มากกว่า 50 ปี
 • สถานที่            หัตถกรรมแพงไหม แขวงกำแพงนะคอนหลวงเวียงจัน
 • เส้นใย              เส้นไหมพันธุ์พื้นบ้าน สาวมือ
 • การย้อมสี        ย้อมสีธรรมชาติ
 • การทอ             กี่ตั้งพื้น สอดกระสวยด้วยมือ
 • Posted in Gotoknow GotoKnow By  In textile

  Post ID: 55145, Created: , Updated, 2013-09-06 17:35:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

  Tags #silk

  Recent Posts 

  Comments (0)