จาก CQI สู่ R2R การป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ป่วยไม่ได้ทานยา อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา ... ยอดผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก บางคราบุคลากรทำงานเหนื่อยและหนัก ความไม่สมบูรณ์ก็อาจมีปรากฏขึ้นได้ในการทำงาน

แต่หัวใจของนักพัฒนา...ไม่มีอะไรที่นำมาสู่ความย่อท้อ ยังคงพยายามหาทางที่จะทำปัญหานั้นให้น้อยลง และพัฒนาให้ได้คุณภาพมากขึ้น จากเรื่องเล่าของพี่น้อย หัวหน้าตึกอายุรกรรมรวม ได้มาร่วมแบ่งปันบอกเล่าถึงความงดงามที่ได้มุ่งมั่นที่จะช่วยให้การทำงานที่ทำอยู่ทุกวันดีขึ้นเรื่อยๆ

ทางทีมได้นำปัญหามาคุยกันและหาแนวทางแก้ไข จากนั้นก็พิสูจน์ดูว่าวิธีการที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นนั้นได้ผลดีจริงหรือ จึงได้มาเป็นประเด็นสู่ R2R

คำถามการวิจัย

“รูปแบบการบริหารยาแบบใหม่สามารถลดความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา
ได้ดีกว่าแบบเก่าในผู้ป่วยตึกอายุรกรรมรวมจริงหรือไม่

 

...

๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สนใจค่ะ