Msu digest : เส้นแบ่งระหว่างคำที่ใช้เรียก นิสิต กับ นักศึกษา

ยังคงเป็นประเด็นที่มีผู้สอบถามอยู่เรื่อยๆ ทำไมคนที่เรียนใน มมส. จึงเรียกว่า นิสิต แล้วคนที่เรียนที่ ม.ขอนแก่น หรือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จึงเรียกว่า นักศึกษา…

เคยมีคนอธิบายไว้แล้ว แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบ จึงหยิบมาบันทึกไว้อีกครั้ง

มหาวิทยาลัยที่ใช้คำเรียกผู้ที่ ศึกษา ว่า \"นิสิต\"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยที่เคยเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ(แดง เทา) แต่ภายหลังได้แยกตัว ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเอกเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา (ทอง เทา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เหลืองเทา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (แสด เทา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ฟ้า เทา)

ปัจจุบัน ใช้เรียกผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ว่า \"นิสิต\" เป็นนามพระราชทานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Msu Digest ; สะเก็ด มมส.ความเห็น (0)