ในแต่ละวันที่เราทำงาน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนทำงานดีแล้ว ได้ทุ่มเททำงานแล้ว เพราะเรามักเข้าข้างตนเอง บางครั้ง ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปมอง เมื่อ 10 นาทีที่ผ่านมาของตัวเอง จะพบว่า เราไม่ได้กำลังทำงานอย่างทุ่มเท อย่างที่เราคิดว่าเรากำลังทำอย่างเต็มที่แล้ว เพราะฉะนั้น การมองตน จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก