สายวันนี้...ดิฉันก็เข้ามาแวะเวียนใน GotoKnow.org บ่อยครั้ง...สลับกับช่วงเช้าที่รับ case ไปด้วย
บ่ายมาก็พอมีเวลาสะสางงาน...วิชาการ และเขียนบันทึกบ้าง...
ระหว่างนั้นได้เปิดเจอบันทึกของ ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง  แห่งภาควิชาวิสัญญี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดิฉันเคยเจอท่าน เมื่อครั้งไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์บริการวิชาการ ที่ท่าน อ.หมอ JJ จัดขึ้น เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม...

และได้พบว่าท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยในบันทึก อยู่สองสามครั้ง..และท่านทราบว่าดิฉันตามเรื่องงานวิจัยที่เข้าข่ายเป็นการทำ R2R ของคุณพี่พุ่มพวง และยิ่งมาทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าทางภาควิชาวิสัญญีนั้นมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย...และท่านก็ได้ชักชวนไปแวะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ภาควิชาฯ แต่ดิฉันยังหาโอกาสไม่ได้เลย...

 somthi

จนมาวันนี้ ได้มาเจอ Blog และ บันทึกของท่านจึงรู้สึกดีใจ และประทับใจ ที่อย่างน้อยในแวดวงคนทำงานพัฒนาสู่งานวิจัยได้มีเพิ่มเข้ามาเล่าเรื่องสู่กันฟัง...ทั้งๆ ที่ท่านก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน CoP R2R เมื่อต้นเดือนกันกันยายนที่ผ่านมานั้น

นับว่าเป็นข่าวดี...ที่มีการขยับของผู้มีใจและรักในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
อยากบอกว่ายินดีอย่างยิ่งนะคะ..ท่าน อ.หมอสมบูรณ์...เพราะงานของพี่พุ่มพวงเองหลังจากที่พูดคุยกันไปรอบหนึ่งนั้น ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่การพัฒนางานประจำใจ ของพยาบาลในสายงานวิสัญญีมากเลย...และจากงานนี้ดิฉันก็ได้นำไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นวิสัญญีพยาบาลที่ รพ.ยโสธร และที่ระนองฟัง...เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานตนต่อไป

...............

Note: บันทึกนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ตีพิมพ์ไม่ผ่านจึงนำไม่ตีพิมพ์ใหม่ในเช้าวันนี้คะ