จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ตอน 2 : "แรงขับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน"

ชาญโชติ
แรงขับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน คือทางออกของประเทศไทย

ปาฐกถาพิเศษ "แรงขับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน" โดย ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในงาน จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 "คนรุ่นใหม่ กด like คุณธรรม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ 

โปรดติดตามตอน 3 "เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจ" โดย ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

10 ตุลาคม 2556

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)