“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ”

Romantic
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประกันชีวิต คือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต*         นิยามประกันชีวิต

การประกันชีวิต  คือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว โดยแบ่งสิทธิประโยชน์ออกเป็น  2  ส่วน  ประกอบด้วย

*   ความคุ้มครองชีวิต  เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ แต่การประกันชีวิตสามารถป้องกันความสูญเสียที่อาจตามมาได้

*   การออมเงินอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา

*         ประเภทของการประกันชีวิต แยกออกได้เป็น  3  ประเภท

*      ประเภทสามัญ

*      ประเภทอุตสาหกรรม

*      ประเภทกลุ่ม

1.  ประเภทสามัญ  เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือ ไม่ตรวจสุขภาพก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และมีชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน

2.  ประเภทอุตสาหกรรม  เป็นการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ โดยทั่วไปตั้งแต่ 10,000 หรือ 300,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ การชำระเบี้ยประกันภัยจะชำระเป็นรายเดือน และไม่มีการตรวจสุขภาพ ฉะนั้น จึงมีระยะเวลารอคอย คือ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติ บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ ชำระมาแล้วทั้งหมด

3.  ประเภทกลุ่ม  เป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของพนักงานบริษัท ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท การประกันชีวิตกลุ่มนี้อัตราเบี้ยประกันภัยจะต่ำกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม

*         รูปแบบของกรมธรรม์ รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ และตั้งชื่อเป็นนามเฉพาะของแต่ละบริษัท ทุกรูปแบบพร้อมอัตราเบี้ยประกันภัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต (อธิบดีกรมการประกันภัย) ก่อนนำเสนอขายแก่ประชาชน แต่โดยหลักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์รูปแบบใดหรือชื่ออะไรก็ตาม จะอยู่ภายใต้แบบของการประกันชีวิต รวม  4  แบบ คือ

1.  แบบชั่วระยะเวลา  ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้น

2.  แบบตลอดชีพ  บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม ทั้งแบบ 1 และแบบ 2 เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้วเท่านั้น

3.  แบบสะสมทรพย์  บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนที่เอาประกันภัยไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ จ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่มีชีวิตรอดอยู่พ้นระยะเวลาที่กำหนดให้

4.  แบบเงินได้ประจำ  บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำ หรือเงินบำนาญให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากความชรา ไปจนถึงวันที่กำหนดไว้ (อาจเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดอายุก็ได้)

แบบ  3  ส่วนท้าย และแบบ  4  เป็นการจ่ายเงินโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เอาประกันภัยต้องมีชีวิตรอดอยู่รอดอยู่จนพ้นระยะเวลาที่กำหนด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sweethome

คำสำคัญ (Tags)#เก็บมาฝาก

หมายเลขบันทึก: 55002, เขียน: 18 Oct 2006 @ 01:28 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • อ่านบันทึกนี้แล้ว...ทำให้ตัดสินใจทำประกันไปกับ เอไอเอ ที่เขาทำโครงการร่วมมือกับ กบข. น่ะค่ะ
  • จะได้ออมเงินอย่างมีวินัย...และมีเงินให้คนข้างหลังใช้หากบังเอิญเสียชีวิต
  • ขอบคุณความรู้ที่นำมาบอกเล่ากันค่ะ
ณรงค์วิทย์ สินเดชา
IP: xxx.180.112.40
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ สำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันชีวิต ทำให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

บทความนี้ อาจทำให้ คนไทย หลายๆคน ฉลาดขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นไม่มากก็น้อย