ความเห็น 1917512

“ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ”

ณรงค์วิทย์ สินเดชา
IP: xxx.180.112.40
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครับ สำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันชีวิต ทำให้ผมรู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้น

บทความนี้ อาจทำให้ คนไทย หลายๆคน ฉลาดขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นไม่มากก็น้อย