การบรรยายหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สวัสดีครับชาว Blog ทุกท่าน 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ให้บรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ

 

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอ่านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันครับและสามารถติดตามเอกสารประกอบการบรรยายได้ตามลิงค์นี้ครับ 

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/media_set?set=a.733990336626425.1073741844.100000463969628&type=1 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (2)

ขอขอบคุณนางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ ลูกศิษย์ปริญญาเอกลาดกระบัง ที่ดูแลผมเป็นอย่างดี และได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญมาให้ชาว Blog ได้ติดตามกันครับ

การพัฒนาคุณภาพของอุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายโดย: ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์


คำถาม 
1.ฟังจบแล้วได้อะไรเพื่อไปต่อยอดในงานคุณ
2.ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เป้าหมายงานไม่สำเร็จ

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่จะต้องเพิ่มศักยภาพของนักเรียน: หน้าที่สำคัญ
การศึกษาเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ต้องdeal กับมนุษย์และต้องใช้ระยะเวลานาน

Quality นักศึกษาที่จะจบปริญญา 
-ต้องLearning how to learn
-มีเครื่องมือ
-Self improvement หาgapที่ตัวเองขาดแล้วพัฒนา
-เริ่มต้นจากตัวเอง ว่าจะไปทางไหน พัฒนาอย่างไร แล้ว exicutution( how to do it successfully over all problem)

จะต้องทำให้สำเร็จ ต้องมองtrend
1.การกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ
2.การมองเศรษฐกิขของไทย จะต้องout of middle trapให้ได้ โดยสร้างสรรค์&คิดสิ่งใหม่ๆ หรือให้เกิดมูลค่าเพิ่มในนักศึกษา และงานวิจัยของเรา
3.ปัจจัยลบทางการเมือง การเมืองไทยเป็นระยะสั้น มหาลัยจะต้องอยู่ได้ด้วยตนเอง ex.อธิการต่างประเทศส่วนใหญ่มีหน้าที่ resfund พบศิษย์เก่า
4.ภาวะโลกร้อน หากมอ.ทำได้น่าจะเป็นที่สนใจได้มาก
6.แนวโน้มที่จะต้องดูแล และรองรับอาเซี่ยน2015 เพื่อหารเข้าสู่สากล
7.โครงสร้างอัตราประชากร ที่จะจะเกิดน้อยลง ต้องมอง10ปีข้างหน้า
8.การใช้ICT ต้องmix สารสนเทศกับการศึกษา ex.เรียนonline เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน

ศ.ดร.จีระ Strategy1
การสอนต้องไม่transferเท่านั้น ต้องexchange knowledge&วิเคราะห์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ อาจารย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
Strategy 2
การพัฒนาครูรุ่นเก่า&คนรุ่นใหม่ ให้มี 2R's คืออยู่กับความจริง และ relevance กับสภาพปัจจุบัน up dateของจริง  "do what u learn not know what u learn"
Strategy 3
Leadershipในมอ. ต้องเริ่มสร้างleadershipในทุกระดับ
Tips คุณลักษณะผู่นำ จากวิจัยPhDไทย
1intergrity
2.transparency
3.grooming
4.global networking
5.balance styleสมดุลในความเป็นผู้นำ
6Diversity and innovationบริหารความหลากหลาย

ข้อสำคัญคือback to basicเรื่อง integrity, transparency 
1.ต้องสมดุลความเป็นมหาลัยไทย สู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ต่างประเทศ เพื่อให้worldwide
2.สมดุลของการเรียนเชิงลึก vertical knowledge กับเชิิงกว้าง horizontal knowledge โดยใช้ "t theory"
Strategy 4
การทำงานเชิงยุทธ์ศาสตร์จะมีความสำคัญกว่างานประจำ ex.ยุทธการเพิ่มคุณภาพของมอ.
มองจุดอ่อน จุดแข็ง ทำในสิ่งที่เราเก่ง ดูtrend ให้ดี
Streategy 5
การกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจเหมาะสมมี่ให้บุคคลที่มีศักยภาพสูง สอนและวิจัยตรงกับท้องถิ่นนั้นๆ

To sum up: การไปสู่ความสำเร็จ บุคคลต่างๆ ex.อธิการ รองอธิการ นศ  ผู้ปกครอง อบต.อบจ.รัฐบาล&stakeholder ต้องทำงานในแนวalignment เช่นโดยบริหาร diversityให้ได้ บริหารความหลากหลาย การรับฟังและเปิดโอกาสให้ผู้อื่น alignment จะต้องshare value

"If u have good idea, turn idea into action" Peter Ducker said  
finally "action into sucess"

อุปสรรคจะชนะได้ ต้องพบความล้มเหลว พบpain สักวันจะพบ "gain" สักวันจะต้องประสบความสำเร็จ

?คำถาม การบริหารmind set คน
ศ.ดร.จีระตอบ โดยยกตัวอย่าง เอาคนลักษณะคล้ายกันมาdebateกัน ได้outcomeจากคนกลุ่มนั่นมาปฏิบัติให้ได้จริง และเขาเหล่านั้นจะเป็น role modelของคนในองค์กร

Tips ..พัฒนาผู้นำอาจเป็นโดยตำแหน่ง และผู้นำที่ไม่มีตำแหน่ง ต้องพัฒนาในทุกระดับ

September, 25 [email protected] PSU Hatyai, Songkhla

 

 

เขียนเมื่อ 

  ท่านอาจารย์ .... สุขภาพดีมากๆ นะคะ