สมานฉันท์วันแรกที่เปิดตัว

บริสุทธิ์ โปร่งใส ทุ่มกายใจให้ตำบล

วันแรกที่เปิดตัว

วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 11.30 น. ได้รับหนังสือแจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ที่ ลต(มค) ๗๘๐๐๑/๙๒๐ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้รับรองการสมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนคือ หมายเลข ๒

การเปิดตัวโดยใช้สโลแกนในการหาเสียงของหมายเลข 2 ว่า   ยึดมั่นกฎหมาย  ป้ายไม่ขึ้น  เดินหาเสียง  หลีกเลี่ยงการโจมตี  ทำดีเพื่อตำบล  เลือกคนดีเข้าเป็นทีมเมื่อได้เป็นนายก
โดยทั่วไปการเปิดตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะรีบดำเนินการขึ้นป้ายก่อนประกาศรับรองการสมัครรับเลือกตั้งของ กกต.จังหวัด ว่าผู้ใดได้หมายเลขใด พอได้หมายเลขจึงไปเขียนเพิ่มเติมทีหลัง แต่ตำบลยางรู้สึกจะแตกต่างจากตำบลอื่นอยู่คือ หลังจากสมัครแล้วยังปล่อยเวลาผ่านไปตั้ง 1 สัปดาห์ ผู้สมัครยังไม่ได้ขึ้นป้ายหาเสียงเลย แต่ละคนคงมีเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่สำหรับผู้สมัครหมายเลข 2 ที่เปิดตัวช้านั้นเพราะจะต้องร่างนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ศึกษาข้อกฎหมาย เขียนแผนปฏิบัติการ ทำปฏิทินปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อน

วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 12.30 น.   เดินทางไปร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ (ลต) มค ๗๘๐๐๑/๙๑๕ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยาง   อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖   ที่หอประชุมอำเภอบรบือ ประกอบไปด้วยผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการจากตำบลยาง หนองม่วง หนองโก และหนองสิม

ก่อนการประชุม
แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านหน้าหอประชุม ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สมัคร ส.อบต.ยาง คนหนึ่ง ขณะที่นั่งรออาหาร ในประเด็นการหาเสียงแบบใหม่ ผู้เขียนลองถามว่า เป็นจั่งใด๋หยั่งเสียงลองเบิ่งไป่ เขาตอบว่า กะแย๊บๆ ลองเบิ่งแหน่แล้วหละกะมีแต่ผู้ว่าสู้เลยได้อยู่ดอกถ้าเฮ้ดร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นหนะ ผู้เขียนเลยถามต่อไปว่า แม่นหยังหละร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นหนะ แกก็หัวเราะ ฮึ..ฮื้อ..แค่นี้คงเดาออกนะว่าคนที่พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไร
ใกล้เวลาเข้าห้องอบรมหน้าหอประชุม ได้พบกับผู้สมัครหลายคนทั้งผู้สมัครนายกและผู้สมัครส.อบต. ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง และรุ่นลูก รวมแล้วหลายคน พูดคุยก็ได้ข้อคิดหลายอย่าง คำถามหลักที่ได้รับเป็นประจำว่า ทำจริงหรือทำเล่น ตกลงว่าแนวทางที่ผู้เขียนดำเนินการตามสโลแกนของตนเองอยู่นี้คนทั่วไปคิดว่าทำเล่นประมาณนี้กระมัง แต่ก็มีไม่กี่คนสนับสนุน ส่วนผู้สนับสนุนอย่างจริงจังก็คือท่านผู้สมัคร นายก จาก อบต.หนึ่ง เขาบอกว่า เฮ็ดโลดเฮ็ดแนวทางที่ถูกต้องมันสิเป็นหยัง ผู้เขียนเลยสวนกลับว่า ท่านหละเฮ็ดคือผมบ่ เขาหัวเราะ ฮึ..ฮื้อ.. ผู้เขียนเลยพูดต่อว่า ไผ่สิว่าจั่งใด๋กะตามผมสิเฮ็ดจั่งซี้แล้วผมกะสิเขียนเป็นบทความไปเรื่อยๆ จนกว่าสิเลือกตั้งแล้วเสร็จ สุดท้ายกะสิได้งานวิจัยเรื่องนี้ให้คนที่เขาบ่ได้เข้ามาสัมผัสกับเหตุการณ์จริงหรือผู้ที่สนใจอยากฮู้กะสิได้เฮียนฮู้จากผม ส่วนว่าผมสิได้หรือบ่ได้กะบ่มีปัญหา อันนี้แล้วแต่พี่น้องเขาสิเลือก เขาก็คิดคู่หนึ่ง แล้วเขาก็ยื่นมือมา
shake hands กับผมพร้อมกับยกนิ้วให้และพูดขึ้นว่า สุดยอดท่าน จะจากใจจริงหรือเปล่าไม่ทราบ แต่ดูสิหน้าแล้วคงเห็นด้วย อย่างยิ่ง เมื่อถึงเวลาเราก็แยกย้ายกันเข้าห้องประชุม

                                                            โดย ผู้เฒ่า สวนไผ่ 20 ก.ย.56

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลือกตั้งท้องถิ่น2556ความเห็น (1)

ขอบคุณครับคุณมะเดื่อ จะอย่างไรก็ตามเกิดมาเพื่อเสียสละแล้วหละครับ