เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน สาระภาษาไทย


ชื่อเรื่อง                                 การแก้ปัญหาการเขียนคำลักษณนาม โดยใช้สมุดภาพ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชื่อผู้วิจัย                                นายณัฐวุฒิ  ศิลาโชติ  

                                               ครูชำนาญการพิเศษ

ที่ปรึกษา                                นายวิษณุ  คุรุธรรมานนท์

โรงเรียน                                โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ปีที่ทำวิจัยสำเร็จ                     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนคำลักษณนามระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสมุดภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยได้สร้างสมุดภาพเรื่องคำลักษณนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่อง แล้วนำฝึกเพื่อแก้ปัญหากับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556  จำนวน 2 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละความก้าวหน้า

 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้สมุดภาพมีความสามารถในการเขียนคำลักษณนาม หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  และนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  ร้อยละ 35

หมายเลขบันทึก: 548676เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2013 01:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กันยายน 2013 01:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี