OTOP...ที่หลุดพ้นจากวงโคจรอันยุ่งยากและยุ่งเหยิง


การรวมตัวกัีนเพื่อหาโอกาส และตลาดให้กับตนเอง แบบนี้เป็นที่น่า ยินดียิ่ง ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง แต่สำหรับคุณมะเดื่อ ดีใจที่เห็น ปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว ในชุมชนของไทย

 

14 -18 กันยายน 56 นี้ หากใครผ่านเมืองสามอ่าว แล้วแวะแถว ๆ

บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรี  จะพบกับเต๊นท์จำหน่ายสินค้า OTOP

นานาชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันจุใจ

 

 

้เป็นงาน " จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาและหัตถกรรมพื้นบ้าน " ที่เป็น

OTOP  ติดดาวทั้งสิ้น จาก 40 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ ที่รวมตัวกันเอง

โดย...ไม่เกี่ยวกับการนำพา หรือจัดโดยหน่วยราชการใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

ครั้งแรกที่เห็นเต๊นท์ต่าง ๆ ที่นี่ คุณมะเดื่อเข้าใจว่า คงเป็นการจัด

จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ โดยหน่วยงานเทศบาลหรือหน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเหล่านี้

เหมือนกับทุก ๆ ครั้งที่จัดให้มีงานจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ  ณ บริเวณนี้

 

 

แต่เมื่อคุณมะเดื่อได้พูดคุยกับ " เจ๊เพ็ญ" เจ้าของห่อหมกทะเลย่าง

อันขึ้นชื่อแห่งคลองวาฬ ซึ่งคุ้นเคยกับคุณมะเดื่อเป็นอย่างดี จึงได้ทราบ

ว่า... ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนทุกร้านในงานนี้ เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้

ผลิตสินค้าชุมชนหรือ OTOP เอง โดยปราศจากการนำพา หรือการ

ประสานงานของหน่วยงานราชการใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตสินค้า

ชุมชนเหล่านี้  ไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในระบบหรือวงจรการนำพาของ

หน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ที่มีระบบ  มีกฏเกณฑ์การปฏิบัติ

มากมาย  แต่...หาตลาดรองรับได้ยากเต็มที  หรือบางครั้งก็ถูกปล่อยวาง

หรือจัดหาสถานที่จำหน่ายให้ เช่น การออกร้านต่าง ๆ แต่ นำไปไว้ใน

ที่ที่ผู้คนในงานเดินไปไม่ถึง จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนมากมาย ตายไป

กับความชอกช้ำ เพราะถูกทอดทิ้ง และไม่ได้เกิดอีกเลย (หลังจากที่ผู้ที่

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมตีจาก เพราะได้ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

เหตุนี้ ผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ จึงรวมตัวกันเองโดยประสานงานกันกว่า 40

จังหวัดทั่วประเทศ แล้วหาตลาดหรือสถานที่ที่จะจำหน่ายสินค้ากันเอง

เวียนไปในแต่ละจังหวัด ในแต่ละภาคของไทย

 

 

คุณมะเดื่อเองก็คลุกคลีอยู่ในวงการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพอสมควร 

ทั้งในฐานะวิทยากรสอนอาชีพ และผู้ให้การผลักดันในการรวมกลุ่ม

ก็ทราบดีถึงปัญหาในการที่สะกัดกั้นการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์

ชุมชนเหล่านี้  ทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาไทย ที่มีคุณภาพ

สูงทั้งสิ้น แต่กลับไม่ได้รับการผลักดันให้เข้าสู่วงจรสินค้าแนวหน้า

เท่าที่ควรจะเป็น  บางผลิตภัณฑ์กลับจมหายไปกับกาลเวลา ทำให้

น่าเสียดาย และน่าสงสารกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มนั้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเสียทั้ง

เวลา ที่สำคัุญ เสียความรู้สึก อย่างแรง...

 

 

จริง ๆ แล้ว คนไทยมีฝีมือและความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นไม่แพ้

ชาติใดในโลกนี้  ดูจากมรดกตกทอดในเรื่องของกิน ของใช้นานาชนิด

ที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้เห็น ๆ กันอยู่  หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องแล้วไซร้...เมืองไทย คนไทย คงไม่ต้องเป็นหนี้สินต่างชาติทั้ง

เรื่องเงิน และความคิดอย่างทุกวันนี้เป็นแน่แท้

 

 

ชาวบ้านไม่เก่งเรื่องการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เก่งในเรื่องการ

บริหารจัดการ การตลาด จึงทำให้ขาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ การรวมตัวกัีนเพื่อหาโอกาส และตลาดให้กับตนเอง แบบนี้เป็นที่น่า

ยินดียิ่ง ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง แต่สำหรับคุณมะเดื่อ ดีใจที่เห็น

ปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว ในชุมชนของไทย เพราะเป็นทางออก

ที่สวยงาม และเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยแท้

อย่างนี้แหละที่คุณมะเดื่ออยากเห็นในสังคมคนไทย ๆ อย่างเรา ๆ 

 

 

ภาษิตที่ว่า " คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย " น่าจะใช้ได้ดีเสมอ 

การรวมตัวกันทำให้เดินหน้าและหาทางออกได้ ถึงแม้จะพบกับปัญหา

ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว แต่การรวมกันคิด รวมกันแก้ปัญหา ก็สามารถนำพา

ให้รอดพ้นวิกฤตไปได้อย่างงดงาม...อยากเห็นการรวมตัวกันอย่าง

สร้างสรรค์แบบนี้ในอีกหลาย ๆ กิจกรรมในสังคมเรานะ

 

 

เดินมาถึงร้านนี้ คุณมะเดื่อยิ่งชอบใจมาก ๆ เพราะมีพ่อค้า แม่ค้า

ตัวน้อย ๆ คอยบริการลูกค้าอย่างน่ารัก ทั้งสามคนเป็นลูกศิษย์ ของ

คุณมะเดื่อเองจ้ะ...มารับจ้างขายของหลังเลิกเรียน ได้ค่าจ้างคนละ

100 บาทต่อวันทีเีดียวนะ

 

 

โฉมหน้าพิธีกรในงานนี้ เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวน และแนะนำสินค้า

ไปทุก ๆ ร้านจ้ะ

 

 

แต่...สองหนุ่มนี่ยืนวางมาดให้ถ่ายรูปได้จ้ะ

 

 

งานยังมีต่อไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน 56 จ้ะ ใครบังเอิญผ่านไป

แถว ๆ นั้นก็ขอเชิญแวะชม และอุดหนุนสินค้าชุมชนได้จ้ะ

 

..............................................................

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 548484เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2013 23:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2013 23:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (15)

เที่ยวเผื่อด้วยคุณครูมะเดื่อ...ตอนนี้ครูนกปั่นคะแนน...คะแนน และคะแนนอย่างเดียวค่ะ

ได้เลยจ้าาคุณครูนก  เด็กประถม ไม่มีสอบปลายภาคจ้ะ จึงไม่ยุ่งเรื่องคะแนน

...OTOP(ONE TAMBON ONE PRODUCT) ของประเทศไทย มาจาก OVOP(ONE VILLAGE ONE PRODUCT)แต่มีความแตกต่างกันมากทางการผลิตและการตลาดนะคะ...

   โอทอปสินค้าที่เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนหลายอย่างถูกกลืนหายไปด้วยนวัตกรรมที่เข้ามาจากอีกซีกโลกหนึ่ง น่าใจหายครับสู้กระแสไอแพดไอโฟนไม่ได้ 

นับเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง กุหลาบเห็นด้วยมาก ๆ ว่าฝีมือของคนไทยเยี่ยมมาก  แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการผลิตและขายสิ่งเดียวกันมากมายจนเกินความต้องการของตลาด ทำให้ขายไม่ได้ราคาคุ้มกับฝีมือแรงงาน และควรระมัดระวังเรื่องสี ไม่ฉูดฉาดเกินธรรมชาติ และคุณภาพของสีย้อมต้องสีไม่ตก (แต่ก็ดีขึ้นมาก ๆ แล้วค่ะ ตั้งแต่สมเด็จพระราชินีท่านทรงแนะนำเรื่องสีย้อมผ้า) อื่น ๆ เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณมะเดื่อ ชื่นชมงาน และความเมตตา ช่วยเหลือชาวบ้านของคุณมะเดื่อค่ะ

น่าสนใจและน่าส่งเสริมมากครับ

สวัสดีค่ะ  อาจารย์ มะเดื่อ

อ่านเริ่มแรก รีบค้นหา "กุยบุรี"  อยู่ที่ใด  ... มีเวลา แค่วันพรุ่ง....หมดแล้ว  18 ก.ย....ตามที่ ท่านแนะนำ....

เสัียดายจัง .... ไกลเกินกว่า  จะไปเยี่ยมเยียน ในวันราชการได้.....

ชื่น ชอบ  ชม....เห็นด้วย ....กับข้อสังเกตุ...ที่ว่า  ..."  กฎเกณฑ์การปฏิบัติ ...มากมาย ในระบบ...หลายครั้ง  แสดงถึงความ ไม่จริงใจ  ไม่ยั่งยืน...."

ชื่นชอบ  ร้านนี้ มากค่ะ

 

ถ้าอยู่ใกล้  คงได้ อุดหนุนมากมาย  เนื่องจาก  ในหน้าที่ การงาน  ต้องใช้ ดอกไม้  เยี่ยม คนไข้  ...แสดงความยินดี ... งาน  โน่น  นี่  นั่น...(ในหน้าที่การงาน) ในโอกาส ต่างๆ แต่ละเดือน มากพอควร.....

ขอให้ ทุกร้าน  ขายดี ดั่งตั้งใจ นะคะ

สวัสดีจ้ะท่าน ดร.พจนา  คุณมะเดื่อว่า ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของไทยที่เป็นเลิศนั้นยังมีอึกมากที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง น่าเสียดายมาก ๆ จ้ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ

นะจ๊ะ

สวัสดีจ้ะคุณพล  หายไปนานนะจ๊ะ งานคงยุ่งนะ ขอบคุณที่แวะมาทักทายและให้กำลังใจกันจ้ะ

สวัสดีจ้ะคุณกุหลาบ  เห็นด้วยตามที่คุณกุหลาบว่านะจ๊ะ  สิ่งหนึ่งของคนไทยเกี่ยวกับการผลิต และการขายก็คือ " ค่านิยมที่ทำตาม ๆ กัน " แม้แต่การปลูกพืชเศรษฐกิจอย่าง

ยางพาราที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน  คือ เห็นใครทำอะไรแล้วรุ่ง..ก็จะ

ทำตาม ๆ กัน ในที่สุดก็ขายไม่ได้  เกิดปัญหาตามมา  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจ้ะ

สวัสดีจ้ะคุณพิชัย  ขอบคุณที่แวะมาทักทายและให้กำลังใจจ้ะ

สวัสดีจ้ะคุณจอย  กลุ่ม โอทอป อิสระกลุ่มนี้จะวนไปจัดจำหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆ จ้ะ

สักวันอาจจะมาใกล้ ๆ บ้านคุณจอยก็ได้นะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและให้กำลังใจจ้ะ

ขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

-สวัสดีครับ

-โอทอป...โอทอป...

-ด้วยหลักเกณฑ์ต่าง ๆที่ทางราชการกำหนดทำให้สินค้าบางตัวขาดการส่งเสริมครับ

-ขอบคุณครับ..

 

สวัสดีจ้ะคุณเกษตรกรเรียนรู้  ขอบคุณมากมายที่ให้เกียรติมาทักทายคุณมะเดื่อนะจ๊ะ

คุณมะเดื่อเชื่อว่า หากผู้ผลิตระดับรากหญ้าของชุมชนรวมตัวกันได้อย่างนี้ สังคม และ

เศรษฐกิจในชนบทไทยจะไม่ตกต่ำและสามารถอยู่ได้อย่างสบาย ๆ จ้ะ

ขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี