ใครจะกล้ามาตรวจสอบกู, เงินเดือนไม่ขึ้น 15,000, ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายให้สอน, ใครแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ, โปรแกรม ITw ออนไลน์, ชื่อวิชาเลือกยาว, ใบ รบ.หาย ต้นขั้วก็ไม่มี, ขาดเฉพาะ กพช., ตั้งการเงิน-พัสดุ เป็นกรรมการเปิดซอง-ตรวจรับพัสดุ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  8  เรื่องดังนี้

 

         1.  วันที่ 11 ก.ย.56 กศน.นิคมคำสร้อย โทร.มาถามผมว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ซึ่งตั้งบุคคลในสังกัดอื่นเป็นคณะกรรมการด้วย ใครเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง และอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจฉบับใด

             ผมตอบว่า   ผอ.กศน.อำเภอ ออกคำสั่งแต่งตั้ง  โดยก่อนออกคำสั่งแต่งตั้ง ให้ทำหนังสือไปขอความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดของเขาก่อน เมื่อเขาเห็นชอบแล้ว ผอ.กศน.อำเภอก็สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งได้ในลักษณะเดียวกับการแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดเรา    ส่วนเรื่องการอ้างอิงคำสั่งมอบอำนาจฉบับใดนั้น  การออกคำสั่งบางคำสั่งไม่ต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจ  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อำนาจของ ผอ. จึงจะต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง ก็ไม่ต้องมีคำสั่งมอบอำนาจ

 

         2.  วันเดียวกัน ( 11 ก.ย.) คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ส่งลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม ITw 2.0 รุ่น 11 ก.ย.56 มาให้ผม   โปรแกรมรุ่นนี้เริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว
             โปรแกรม
ITw 2.0 หลักสูตรใหม่ 2551 ทั่วประเทศ  รุ่น 11 ก.ย.56  ปรับแก้ไขเรื่อง

             1)  เพิ่มเมนูการส่งออกข้อมูลเพื่อใช้ในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ( เมนู 5-1 )
             2)  แก้ไขการลงทะเบียน ไม่ให้ลงทะเบียนวิชาเลือกที่เรียนได้ทั้ง 3 ระดับ ซ้ำกันข้ามระดับได้
             3)  แก้ไขบัคอื่นๆ

             ดาวน์โหลดได้ที่
             - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15540884/itw51_11092013_setup.zip  หรือ
             - https://docs.google.com/file/d/0B6tQobXfGWLET2s3Y0E4LW03ajQ/edit?usp=sharing
             ใช้เวลาดาวน์โหลดนานพอสมควร เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ
23 MB

              ( ต้อง Remove หรือ Uninstall โปรแกรมรุ่นเก่าออกก่อนถ้าจะติดตั้งรุ่นใหม่นี้ลงในเครื่องเดิม  อย่าลืม Backup ข้อมูลไว้ก่อน Remove
             การ Remove ไปที่ control panel -> add or remove programs    ถ้าจะ Remove โปรแกรม ITw51 ทั่วประเทศ เลือก  ITw51 2.0  แล้วคลิกปุ่ม remove )

                - หนังสือคู่มือการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์
                       https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/UserManual.pdf 


 

 

         3. วันเดียวกัน ( 11 ก.ย.) คุณ “wasana tanapong” ถามผมทางอีเมล์ ว่า  กรณีที่ชื่อรายวิชายาวเวลาพิมพ์ใบ รบ. ชื่อวิชาไปทับช่องหน่วยกิตและผลการเรียน (ชื่อวิชาไม่ตัดข้อความเป็น 2 บรรทัด)  จะต้องทำอย่างไร

             ผมตอบว่า   กำหนดใน ตารางรหัส - วิชา ให้ตัดข้อความเป็น 2 บรรทัดได้
             โดยเข้าเมนู 3 – 3  เลือกวิชาในตารางด้านบน  และที่ชื่อวิชาด้านล่างให้เปลี่ยนตัวเลขในช่อง “ตัดคำ(ไทย)”  ว่าจะให้ตัดคำตรงอักษรที่เท่าไร  เมื่อเปลี่ยนตัวเลขจะมีตัวอย่างการตัดคำแสดงขึ้นมาบริเวณมุมบนขวา

 

         4. วันที่ 12 ก.ย.56 ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย ผอ.กศน.อ.เขาพนม ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค 2 ข้อ คือ

             1)  นักศึกษาหลักสูตร 44 จบเมื่อ 10 ตุลาคม2553 ทำใบ รบ.หาย มาขอใบใหม่แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งมารับงานเมื่อปี 55 พบว่าไม่มีฉบับสำเนา ตรวจสอบมีเพียงข้อมูลวิชาที่เรียน สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
                  ผมตอบว่า   ไม่มีฉบับสำเนา ไม่แน่ใจว่าเคยออกให้หรือเปล่าใช่ไหม หาเลขที่ใบ 
รบ.เดิมไม่ได้เลยใช่ไหม   ให้ตรวจสอบว่าจบจริงไหม ถ้าจบจริง และไม่มีเลขที่ใบ รบ.เดิม ก็ออกให้ใหม่เหมือนออกใบ รบ.ครั้งแรกเลย

             2)  นักศึกษาหลักสูตร 51 สอบผ่านทุกวิชาและผ่านการสอบ n-net แล้ว ไม่ได้ลงทะเบียน 2 เทอมแล้ว แต่ กพช.ขาด 60 ช.ม.  สามารถช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง
                  ผมตอบว่า   ก็ให้เขาทำ กพช.ในภาคเรียนที่ 1/56 นี้ หลังวันสอบปลายภาคก็ยังทำ กพช.ได้

 

         5. วันที่ 13 ก.ย.56 ผมนำคำกล่าวในพิธีเปิดการอบรม “การใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์” เมื่อวันที่ 12 ก.ย.56 ของนายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. มาเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊ค ว่า

             " ตอนนี้นโยบายใหม่ต้องการสร้างคุณภาพการศึกษา ...โดยมีข้อสังเกต ระดับประถม ม.ต้น ปลาย นักศึกษาไม่มีตัวตนแต่จบหลักสูตร ผลจากการนี้มีผลทำให้ข้าราชการถูกไล่ออก เกิดจาการเอาทะเบียนบ้านมากรอกข้อมูลโดยไม่ได้สมัครจากตัวตนของนักศึกษาเอง ก็ทำให้เกิดปัญหา ไม่อยากให้มีเลย ...
             คนที่รับผิดชอบต้องตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นนักศึกษาจริงๆ ไม่ใช่นักศึกษาผี ... "

             วันเดียวกัน ( 13 ก.ย. ) คุณ S ... ส่งข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงผม ว่า   ผอ.ศูนย์ฯ เคยบอกว่า "ใครจะกล้ามาตรวจสอบกู หลักฐานถูกต้อง”

             ผมตอบว่า   ถ้ามีคนร้องเรียนก็จะต้องตรวจสอบหลักฐานโดยละเอียด มีการสืบสวนสอบสวน ไม่ได้ดูแต่เอกสาร (  ถึงเราไม่กล้าร้องเรียนวันนี้  แต่อีก 7-8 ปีข้างหน้าก็อาจมีผู้ไม่ชอบใจไม่ถูกใจอะไรขึ้นมา อาจเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาหรือคนนอก ร้องเรียนย้อนหลังก็ได้ )

         6. วันเสาร์ที่ 14 ก.ย.56 คุณสำลี บรรณารักษ์ หสม.อ.ป่าติ้ว  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  จะซื้อหนังสือเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าการเงินหรือหัวหน้าพัสดุที่เป็นข้าราชการสามารถเป็นกรรมการเปิดซองหรือกรรมการตรวจรับ ได้ไหม

             ผมตอบว่า   ไม่มีระเบียบกำหนดห้าม  ห้ามเฉพาะการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างที่วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทไม่ให้แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ( เจ้าหน้าที่พัสดุ ) เป็นผู้ตรวจรับ

 

         7. วันที่ 16 ก.ย.56 ผมถามคุณอัญชลี หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มแผนงาน กศน. ว่า ปีงบประมาณ 2557 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนจะขึ้นเป็น 15,000 บาท เมื่อไร  ได้รับคำตอบที่เป็นข่าวร้าย ว่า ถึงแม้ท่านเลขาธิการฯจะมีนโยบายให้ขึ้นเป็น 15,000 บาท แต่... งบดำเนินงานปี 57 ถูกตัด และที่ขอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเข้า ครม.ไปก็ยังไม่ได้  ฉะนั้น จึงให้ลูกจ้างทุกประเภท รวมทั้งครู ศรช. พนักงานจ้างเหมาบริการ ครู ปวช. ครูสอนคนพิการ ครูสอนเด็กเร่ร่อน ครู กพด ครูประจำกลุ่ม ฯลฯ ได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เท่าเดิม

 

         8. กจ.กศน.บอกว่า  การสมัครสอบครูผู้ช่วย ต้องยื่นคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่าสามปีด้วย  ซึ่งไม่ใช่คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.

             คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนนอกจาก 2 รูปแบบนี้ มีรูปแบบอื่นได้อีก


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

พี่เอกชัยครับ

เป็นประโยชน์แก่ชาว กศน และ ผู้สนใจมากๆ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

คำตอบชัดเจนเป็นประโยชน์มากนะคะ

ขอบคุณครับ ดร.ขจิต ดร.พจนา

อภิรักษ์ สอนพลงาม
IP: xxx.51.18.120
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากครับ

jj
IP: xxx.93.230.49
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ขอบคุณครับ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกคนนะครับ

เขียนเมื่อ 

กำลังอยู่กับ กศน กทม 555

หมายเลขบันทึก

548337

เขียน

15 Sep 2013 @ 11:24
()

แก้ไข

21 Sep 2013 @ 06:29
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก