ข้อสอบอัตนัย การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่น 36

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2545 นายอังคาร กุมภา ทำสัญญากู้เงินและได้รับเงินไปจากนางจันทร์ มกรา เป็นเงิน 1 ,000,000 บาท กำหนดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี จ่ายเป็นงวดรายเดือนในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ไม่มีกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้น โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 111 เลขที่ดิน 11 ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 20 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นตึกแถวสองชั้นเลขที่ 11 ซึ่งเป็นของนายอังคาร กุมภา ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา และมีข้อตกลงในสัญญาจำนองว่าหากนายอังคาร กุมภา ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ นางจันทร์ มกรา มีสิทธิบังคับจำนองที่ดินและบังคับให้นายอังคาร กุมภา ชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากการบังคับจำนองได้จนกว่าจะครบถ้วน และยังมีนายพุธ มีนา ตกลงเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายอังคาร กุมภา อีกด้วย

ต่อมาวันที่ 1 มกราคม 2553 นางจันทร์ มกรา เส้นเลือดในสมองแตกไม่รู้สึกตัวเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลลาดพร้าวในวันที่ 10 มกราคม 2553 ก่อนหน้าที่นางจันทร์ มกราจะเสียชีวิต วันที่ 5 มกราคม 2553 นายอังคาร กุมภา มาพบกับนางหนึ่ง มกรา บุตรของนางจันทร์ มกรา และได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นางหนึ่ง มกรา ไว้ตกลงจะชดใช้หนี้ตามสัญญาที่กู้เงินไปจากนางจันทร์ มกรา ให้แก่นางหนึ่ง มกรา เมื่อนางหนึ่ง มกรา เรียกให้ชำระ หลังจากนั้นนายอังคาร กุมภา ได้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเดือนมกราคม 2553 ให้แก่นางหนึ่ง มกรา เพียงเดือนเดียวจากที่ก่อนหน้านี้ได้ชำระให้แก่นางจันทร์ มกรา เรื่อยมา จากนั้นก็ไม่ได้ชำระให้อีกเลย

วันที่ 5 มกราคม 2554 นางหนึ่ง มกรา มาพบท่านซึ่งเป็นทนายความชื่อนายชอบ ยุติธรรม ที่สำนักงานของท่านตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เล่าเรื่องการกู้เงินให้ท่านฟังและมอบอำนาจให้ท่านทำหนังสือทวงถามถึงนายอังคาร กุมภา และนายพุธ มีนา ให้ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยทั้งหมดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ในวันนั้นท่านจึงทำหนังสือทวงถามส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงคนทั้งสอง คนทั้งสองได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย

ต่อมาวันที่ 25 มกราคม 2554 นางหนึ่ง กมรา และนายสอง กุมภา สองคนพี่น้องมาพบท่านและเล่าให้ท่านฟังว่านางจันทร์ มกรา มารดาของคนทั้งสองเสียชีวิตเมื่ออายุครบ 65 ปี เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 22 เลขที่ดิน 22 ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 20 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 22 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านที่มารดาและคนทั้งสองอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2525 มารดาของคนทั้งสองมีเงินฝากที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าวเป็นบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 0334555554 จำนวนเงิน 5 ,000,000 บาท และอาจมีทรัพย์สินอื่นๆอีกแต่คนทั้งสองยังหาไม่พบ นอกจากคนทั้งสองแล้วมารดาไม่มีญาติพี่น้องอื่นอีกเลยเพราะนายยอดและนางสาย แสนดี บิดามารดาของนางจันทร์ มกรา ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2515 และนายเอก มกรา สามีของนางจันทร์ มกรา บิดาของคนทั้งสอง ซึ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2518 ได้เสียชีวิตไปเมื่อปี 2526 ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 มารดาของคนทั้งสองได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่นางหนึ่ง มกรา แต่เพียงผู้เดียว หลังจากมารดาของคนทั้งสองเสียชีวิต นางหนึ่ง มกรา ได้ไปที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว เพื่อขอถอนเงินในบัญชีเงินฝากของมารดาโดยได้แสดงพินัยกรรมให้ธนาคารดูแต่ธนาคารไม่ยอมให้ถอนอ้างว่าต้องมีผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลมาเป็นผู้ดำเนินการ และนายสอง มกรา ยังเล่าให้ท่านฟังอีกว่าเมื่อเช้ามืดวันนี้ (25 มกราคม 2554) เวลาประมาณ 5 นาฬิกา ตนได้ยินเสียงดังผิดปกติที่หน้าบ้านซึ่งตนจอดรถยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน งง 4567 กรุงเทพมหานคร ของตนไว้จึงออกมาดูพบว่ากระจกหน้ารถแตกเสียหายแต่ไม่พบคนที่ทำให้เสียหาย

คนทั้งสองต้องการแต่งตั้งให้ท่านเป็นทนายความฟ้องบังคับชำระเงินกู้ และร้องขอให้ศาลตั้งนายสอง มกรา เป็นผู้จัดการมรดกของมารดาเพื่อจัดการมรดกตามพินัยกรรม เพราะนางหนึ่ง มกรา จะต้องไปค้าขายที่ต่างจังหวัดไปสะดวกที่เป็นผู้จัดการมรดก และนายสอง มกรา ต้องการให้ท่านทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือให้นายสอง มกรา ลงชื่อ เพื่อนำไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจจตุจักร

ในวันที่ 31 มกราคม 2554 ท่านให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกและฟ้องเรียกหนี้เงินกู้แต่งตั้งท่านเป็นทนายความ และท่านได้ทำหนังสือยินยอมเป็นผู้จัดการมรดกให้นายสอง มกรา ลงชื่อ พร้อมกับทำคำร้องของให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของนายจันทร์ มกราและคำฟ้องคดีแพ่งผู้ต้องรับผิดตามกฎหมายให้ชำระหนี้เงินกู้และบังคับหลักประกันไปยื่นต่อศาลตามความประสงค์ของคนทั้งสอง

คำสั่ง ให้ทำคำตอบทุกข้อ ดังนี้

ข้อ 1. หนังสือบอกกล่าวถึงนายอังคาร กุมภา และนายพุธ มีนา ทำในฉบับเดียวกัน 12 คะแนน

ข้อ 2 . คำร้องทุกข์เป็นหนังสือ 7 คะแนน

ข้อ 3 . หนังสือยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก 4 คะแนน

ข้อ 4. คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก 22 คะแนน

ข้อ 5. คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง 35 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)