GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน

โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้าน
• บริการเยี่ยมบ้าน(Home visit) ตรวจสุขภาพ แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม
• บริการแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
• บริการให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
• บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 54799
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)