These are my mother taught me

แม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่แสดงพฤติกรรมว่าลูกคือสิ่งสำคัญเหนืออื่นใด แม่มีลูก 4 คน แม่พูดเสมอว่ารักลูกทุกคน เมื่อนึกถึงแม่ก็ต้องคิดถึงคำสั่งสอนที่แม่พูดแม่บอก เป็นคาถาที่ฉันใช้ในวิถีชีวิต ฉันขอนำมาบันทึกไว้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานหรือผู้คนทั้งหลายได้รับไว้ใช้ประโยชน์ในการครองชีวิต เรื่องแรกคือ ความโลภ แม่บอกเสมอว่าอย่าอยากได้ของใคร เราก็จะไม่ถูกหลอก เรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองด้วยแนวคิดนี้ และไม่เป็นผู้เบียดเบียนใครอีกประการหนึ่ง

ในรูป แม่ยืนอยู่ซ้ายสุด พ่อคือคนนั่งขวาสุด รูปนี้ถ่ายเมื่อราว 20 ปีมาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน papaya's lessonความเห็น (0)