รับทราบ รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม

คนเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ระบบขับเคลื่อนไปสู่ความคาดหวังที่ตั้งไว้

แต่ละคนระดับของการรับทราบ รับรู้ เข้าใจ ก็ต้องต่างกันไปตามบทบาทหรือสถานะที่เป็นอยู่ในองค์กร

บุคลากรใหม่ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญของกลไกองค์กร หากก้าวแรกเขาไม่เคยรับทราบ หรือรับรู้บางเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้ระบบนั้นเดินไปแบบติดๆขัดๆ

ดังนั้นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2way communication) จึงเป็นสิ่งจำเป็น ผ่านเวทีอบรม ประชุมชี้แจงเพื่อการทำความเข้าใจร่วมกัน

แม้แต่อาจารย์ใหม่ที่จบ phd มาก็ตาม ก็ต้องรับทราบ รับรู้เรื่องของการทำงานขององค์กร เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ใหม่ที่จบ ดร. กว่า 30 คน และบุคลากรสายสนับสนุนกว่า 40 คน ได้มารับทราบรับรู้ เพื่อความเข้าในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

ให้รู้สถานะ บทบาทของตนเอง ว่าเกณฑ์การดำเนินงานใดที่ตนเองต้องเป็นผู้รับจากองค์กร การดำเนินงานใดที่ต้องให้กับองค์กร ในฐานะที่เป็นกลไกและสมาชิกขององค์กร

รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุดขององค์กรที่เรียกว่ามหาวิทยาลัย คือ นิสิตนักศึกษาก็ย่อมต้องรับรู้เข้าใจเพื่อการมีส่วนได้

การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่องค์กร แบบสร้างสรรค์สานสามัคคี ถือเป็นบทบาทหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อที่องค์กรจะได้มีข้อมูลประกอบการพัฒนา มิใช่อยากได้อะไรก็รวมตัวประท้วงสงเสียงดัง พูดแต่ไม่รับฟัง ซึ่งถือเป็นหลุมดำของการพัฒนาทุกองค์กร แม้แต่ระดับชาติปัจจุบันนี้

องค์กรขนาดใหญ่อย่างมหาวิทยาลัย(มหาสารคาม) บุคลากรเกือบ 4 พัน นิสิต 5 หมื่น ต้องมีการสื่อสารกันให้มาก พูดคุยกันให้มาก สร้างความเข้าใจแบบ 2 ทาง สู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน

ดังนั้นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานในแต่ละเรื่องสำหรับสมาชิกใหม่ขององค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ค่อยเป็นค่อยไป จากความรู้พื้นฐาน สู่ความรู้ทักษะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงาน 

------------------------

"ภาพ โครงการอบรมความรู้พื้นฐานบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556" วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจค่ะ คุณJack สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณน้อง พิชชา สบายดีครับ

เขียนเมื่อ 

- เป็นโครงการ ที่ดีมาก   สร้างการรับรู้  มีส่วนร่วม  ได้รอบด้าน

- จะคอย  ติดตามในรุ่น  ต่อ ๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม สหาย ผู้ร่วมพัฒนา ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ dr.joy ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนกัน

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญที่เคารพ รักษาสุขภาพนะครับเดินสายยาว ขึ้นเหนือล่วงใต้ ไม่หยุดหยั้งพัฒนา