สุขใจเมื่อได้ไปแลกเปลี่ยนที่กาญจนบุรี

การปรับกระบวนทัศน์ของนักส่งเสริมการเกษตร(มือใหม่)ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคและสถานการณ์

 

           สุขใจเมื่อได้ไปแลกเปลี่ยนที่กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้( ๒๐-๒๒ สค.๕๖ ) ผมและคุณสิงห์ป่าสัก ได้ไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับน้องๆนักส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันตก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรก้าวแรก….สู่การเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพ ณ. สถานที่จัด เฮฟเว่นแควส์ รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ ท่านไพรัช หวังดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ที่ได้มีแนวคิดในการปรับกระบวนทัศน์ของนักส่งเสริมการเกษตร(มือใหม่)ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักส่งเสริมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น นักส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวร่วม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต

          

            ผมมีความดีใจตั้งแต่ได้รับการติดต่อและประสานงานจาก ทีมงานในกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี โดยให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มุมมองของนักส่งเสริมรุ่นพี่ต่อการเตรียมตัวเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพรุ่นน้อง หากจะมองดูหัวข้อนี้แล้ว ก็ไม่หนักใจเลย เรายังพลังที่อยากจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พอมาถึงตรงนี้แล้วต้องคิดนอกกรอบทันที เหมือนว่าบางครั้งการจะปรับเปลี่ยนมุมมอง หรือปรับเปลี่ยนแนวคิดนั้น ต้องคิดบวกให้มากๆ ก็คือคิดในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา บางครั้งการที่จะให้มีเวทีให้คิดเช่นนี้ หากอยู่ในกรอบ อยู่ในระบบที่ไม่พัฒนาหรือหากจะพูดง่ายๆก็คือเมื่อใดที่บริบทขององค์กรยังมุ่งอยู่ในความคิดเดิมๆจนเคยชินที่ยากแก่การพัฒนาย่อมจะส่งผลให้คนที่อยู่ในองค์กรย่อมพัฒนาและเรียนรู้ได้ยากเช่นกัน ฉะนั้นการที่จะมีผู้ที่กล้าคิดสร้างเวทีให้บุคลากรในองค์กร ได้เกิดการพัฒนาแนวคิดมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ อีกทั้งเกิดแนวคิดในการทำงานเชิงแนวราบ ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงจากแนวดิ่ง นั่นเอง พอมาถึงตรงแล้วต้องขอชื่นชมกับท่านไพรัช หวังดีและทีมงาน ที่ได้คิดและสร้างรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลได้ตามเป้าหมายต่อไป

                 

                

              การที่จะก้าวไปสู่นักส่งเสริมมืออาชีพได้นั้น ต้องใช้เวลาในการสร้างและพัฒนาแบบค่อยๆเดินไปทีละก้าว สำหรับก้าวแรก…….สู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพนั้น แน่นอนครับ คือการปรับแนวคิดหรือการปรับกระบวนทัศน์ของตนเอง สามารถคิดงานเชิงระบบได้ มีแรงจูงใจที่คิดจะสร้างและพัฒนางาน พร้อมที่จะออกแบบงานของตนเองเป็นและมองเห็นภาพรวมของงานทั้งองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยที่จะนำการออกแบบงานที่ได้จากเวทีนี้ ไปสู่การปฏิบัติจริงในภาคสนามและหน่วยงานที่นักส่งเสริมการเกษตร(มือ)สังกัดอยู่ ไปทดลองปฏิบัติจริงดูก่อน แล้วค่อยนำผลกลับมาแลกเปลี่ยนกันในเวทีครั้งต่อไป อาจจะเรียกได้ว่า ก้าวที่สอง…..สู่การเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพ นั้นเอง

 

              จากการที่ผู้เขียน ได้ไปร่วมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้จาก ท่านอาจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน (จาก มสธ.)และอาจารย์ศักดิ์ดา ทวิชศรี (นักวิจัยอิสระ) โดยทั้ง ๒ ท่านนี้ที่ผมเคารพ ก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน

                   

              ท้ายสุดนี้ ต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจ นักส่งเสริมการเกษตรของภาคตะวันตก (เขต ๒ จังหวัดราชบุรี) ที่สมัครเข้าก้าวเข้าสู่การพัฒนา เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ หากจัดเวทีครั้งต่อไปผู้เขียนยินดีที่ไปร่วม ต่อไปครับ

 

เขียวมรกต
๒๗ สค. ๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ขจิต ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ Dr.Joy ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

-สวัสดีครับ...

-ตามมาเยี่ยมเวทีนี้....

-น่าสนุกและได้รับความรู้มากมายจากทีมวิทยากร..

-ได้เจอกับท่านหัวหน้าไพรัช หวังดี อีกด้วย....ท่านสบายดีนะครับ??

-เมื่อไหร่เขต 6 จะจัดงานแบบนี้บ้างหนอ??

-ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ..

 

เขียนเมื่อ 

ขอคุณ เพชนน้ำหนึ่ง เวทีนี้ดีมากครับ มีCKOท่านผอ.ไพรัช นำ อีกทั้งนวส.มือใหม่เขต 2 มีใจพร้อมที่จะเรียนรู้นะ เดี๋ยวเวทีครั้งต่อไป จะชวนเพชรน้ำหนึ่งไปร่วมทีมด้วยนะครับ(หากว่าง)

เขียนเมื่อ 

ดีนะครับ ได้ร่วมมือได้ระดมความคิด

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลุงชาติมากครับ ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านอาจารย์ไอดิน กลิ่นไม้ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ