สังคมออนไลน์ ใช่เลย..โกทูโน

                                        

       สังคมออนไลน์ ถือเป็นสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกันผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายครับ เพราะ สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารได้กว้างไกล ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก กลุ่มสังคมออนไลน์มีหลายกลุ่ม ที่รู้จัก กันดี และมีสมาชิก แพร่หลายไปทั่วโลก ก็คือ Face book และ Twitter นอกจากนั้นยังมี google plus หรือ google+ และโปรแกรมไลน์ (Line) ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ ส่วนที่พัฒนาโดยคนไทย คือ โกทูโน (GotoKnow)

       สำหรับ Face book นั้นต้องยกให้เขาเป็นสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นเพื่อนกันได้ทั้ง คนไทยและต่างประเทศ ส่วน Twitter และ google+ ผมเองยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกครับ ลำพังแค่เป็นสมาชิก Face book อย่างเดียว ก็ทักทาย เพื่อนๆ แทบไม่ไหว เลยได้แต่ดูความเคลื่อนไหว ว่าแต่ละคนไปเที่ยวที่ไหน กินอยู่อย่างไร และกด Like หรือส่งข่าวทักทาย เป็นช่วงๆ อีกทั้งไม่อยากเสียเวลากับสังคมออนไลน์มากจนเกินไป เอาเวลาไปออกกำลัง ท่ามกลางธรรมชาติ ท้องไร่ ท้องนา กับครอบครัวจะดีกว่า

       กลับมาถึงในหน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแม้คณะ จะมีนโยบายให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดย มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งองค์กร และพร้อมใช้ในการบริหาร แต่ในด้านการใช้สังคมออนไลน์นั้น ยังถือว่ามีไม่มากนัก แต่ก็มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สังคมออนไลน์ ของบุคลากรภายในที่มีความสนใจ หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มโกทูโน ซึ่งในระยะแรกๆมี ท่านอาจารย์JJ พี่ แก้ว อุบล และทีมงาน เป็นผู้ที่บุกเบิก

       เริ่มจากมีการจัดการอบรมบุคลากรด้านการวิจัย และแนะนำให้รู้จักกับโกทูโน รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้าอบรม สมัครเป็นสมาชิก เพื่อเขียนบันทึก เผยแพร่ผลงานในหน่วยงาน ด้านงานวิจัย R2R กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รวมถึงประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากสมาชิกพอสมควร หลายท่านเขียนบันทึกอย่างต่อเนื่อง 

      ในส่วนชุมชนคนโกทูโน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลายท่านที่เขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ดังเช่น ท่าน อ.ดร.แสวง ท่าน อ.ดร.ภิญโญ รวมถึงอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม ซึ่งถ้ามอง ด้านสิทธิภาพในการใช้สังคมออนไลน์ ในการเผยแพร่ ความรู้ และผลงานแล้ว นับว่ามีความคุ้มค่า เพราะประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณ  ซึ่งก็ได้ตอบรับจากชุมชนคนโกทูโนเป็นอย่างดี หลายบันทึกมีผู้อ่านเป็นหลักพัน รวมทั้งได้รับดอกไม้กำลังใจมากมาย ที่สำคัญ ยังเกิดเครือข่าย R2R ไปเผยแพร่ผลงานและเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด และหน่วยงานภายใน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
       โกทูโน ถือเป็นสังคมออนไลน์สำหรับคนทำงานอย่างแท้จริง ควรยิ่งแก่การสนับสนุนให้เป็นแหล่งชุมชนความรู้ คู่คนทำงาน ส่วนการใช้สังคมออนไลน์ในหน่วยงาน แบบอื่นๆจะเป็นอย่างไร ขอยกไปบันทึกหน้าครับ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอารมณ์ดีความเห็น (0)