น้องยุภาวรรณ  ภูครองพลอย เป็นเยาวชนตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่สามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการทำงานด้วยและเรียนไปด้วยในเวลาเดียวกัน ได้ติดต่อกับผู้ประสานงานเครือข่ายคนรักท้องถิ่น ต.หนองสรวง อ. หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ .....

....เป็นสิ่งที่ดีมากเลย ที่เยาวชนในเขตชนบทที่มีโอกาสมาเรียนในเมืองกรุงอย่างน้อง "ยุภาวรรณ" ก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ " รุ่นพี่" เพื่อนำ"ศาสตร์" ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถถ่ายทอดให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน หากได้เปิดเข้าดูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ่อยครั้งขึ้นก็อาจจะได้ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมทางมากขึ้นในจังหวัดเดียวกัน ในชุมชนท้องถิ่นเดียวกัน แล้วร่วมมือกันเป็น"พลังขับเคลื่อน" นั้นหมายถึงการมีกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ร่วมกัน เพราะว่าคำว่า" เครือข่ายฯ " ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้...นั่นคือ " เครือข่ายทางสังคมชุมชนบ้านเกิด"

.....จะส่งแรงใจเป็นกำลังใจให้นะน้อง ๆ........ดั่งบทกลอนสะท้อนนี้

"ก่อร่าง......สร้างฝัน                 ฝันใฝ่ใส่ใจนะน้องพี่

กลับถิ่นเถิดหนานะคนดี           เพื่อชีวีที่รุ่งเรือง....สืบสานไป

หากอิ่มท้อง .........                  จงเหลียวมองนะน้องพี่

ว่ายังมีคนที่เฝ้ารอ                   ก่อผสาน

ถิ่นของเรา                               ยังคอยต้อนรับมาทำงาน

เพื่องานบ้านงานเมือง             รุ่งเรืองเอย.......

                                                                          จาก... น. เมืองสรวง