จากการทบทวนสิ่งที่ดิฉันได้เคยคุยกับทีมพัฒนางานเวชระเบียน เรื่องที่จะยกเลิกการทำดรรชนีผู้ป่วยใหม่ที่มาติดต่อห้องบัตร เพราะในสภาพความเป็นจริงในขณะนี้นั้น น้องๆห้องบัตรทุกคนที่ได้รับผิดชอบ ช่วงหลังไม่ได้นำเก็บใส่ตู้ตามที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย อันสืบเนื่องมาจากภาระงานเฉพาะหน้าแต่ละวัน แถมบางครั้งก็เก็บผิดทำให้เมื่อถึงเวลาต้องใช้ค้นจริงๆหาไม่เจอ ประกอบกับแต่ละคน คิดว่าโอกาสที่จะต้องใช้น้อยมาก นานๆคร้ง เฉพาะเวลาไฟดับนานๆเท่านั้น ซึ่งหลังจากคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทีมห้องบัตร "สุ" งานสารสนเทศ และจูน แล้วคิดจะยกเลิกดรรชนี แต่เราต้องมีระบบรองรับอื่นกรณีไฟฟ้าดับนานๆ ซึ่ง งานสารสนเทศนั้นมีระบบ Back upข้อมูลอยู่แล้ว แต่"โอ๋"บอกว่าต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ดี (ซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม note bookซึ่งมีแบตสำรองจึงใช้ไม่ได้)จึงปรึกษากับจูนว่าเราน่าจะใช้วิธี  Update รายชื่อผู้รับบริการโดยดึงจาก Home c เรียงตามตัวอักษรเก็บในแฟ้มแทนเพื่อยกเลิกการทำดรรชนี(ที่เสียเวลาซ้ำซ้อนงาน และปัจจุบันสิ้นเปลืองเนื้อที่ตู้ในการจัดเก็บ)

วันเสาร์ 14 ตค.49ช่วงขณะAuditข้อมูลบันทึกผลการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนที่จะReport เพื่อแจ้งผลแก่เจ้าหน้าที่นั้น จึงถือโอกาสทดลองนำวิธีการของ Excell ซึ่งสามารถเรียงชื่อตามอักษร  ก-ฮ เพื่อปรับใช้แทนระบบตู้เก็บดรรชนีของห้องบัตร โดยทดลองใช้ข้อมูลเจ้าหน้าที่จากการตรวจสุขภาพประจำปีย้อนหลัง 5 ปีโดยดึงจากAccessมาไว้ที่ excell  (คล้ายดึงจาก Home c มาexcell ) ซึ่งผลจากการทดลอง ทำให้มั่นใจว่าห้องบัตรน่าจะใช้วิธีการดังกล่าวได้ เพียงแต่อาจจะต้องคุยกันว่าจะจัดการข้อมูลที่เยอะๆอย่างไรเท่านั้น ขณะนี้จูนกำลังรอปรึกษาคุณหมอกฤษฎาอยู่