• เหล่าพี่น้องสมาชิก วงดนตรีไทยเหลืองจันทร์ ได้เป็นประธานชมรมถึง 2 ปี ช่วงนั้นเจริญรุ่งเรื่องอย่างมาก เล่นได้ทุกงานที่มี