เปิดวิทยุประเทศไทยฟังเมื่อครู่นี้ 0712 น. (15 ต.ค.2549) มีข่าวแจ้งว่า กรณี ศตจ.ปชช.น่าน มีตัวอย่างดีที่ จ.น่านที่ ให้การช่วยเหลือดูแลแก้ไขประชาชนที่ประสบอุทกภัย เราถือว่าเป็นข่าวใหญ่

และวันนี้ ทราบว่าในเขต อ.เมืองน่าน จะมีการประชุมทำแผน โดยประสานเชิญตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน เพื่อร่วมทำแผน การดูแลแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคประชาชน น่าสนใจ  ไม่นึกว่าที่เคยได้ฟังก่อนหน้า และที่จะทำต่ออีก จะเป็นข่าวทางวิทยุประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์