ความฉลาดทางวัฒนธรรม ตอนที่ 2

ความฉลาดทางวัฒนธรรม ตอนที่ 2 

     สำหรับคำว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรม บางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนแล้ว แต่น่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำคำนี้ จึงอยากจะขอขยายความต่อจากตอนที่แล้วเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันโดยเริ่มที่ความหมายของคำว่าความฉลาดทางวัฒนธรรมก่อนป็นอันดับแรก ถ้าเราเปรียบเทียบวัฒนธรรมเสมือนภูเขาน้ำแข็ง เราจะสามารถแยกส่วนของภูเขาออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนที่เราสามารถมองเห็นได้ ดังเช่น วัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย ภาษา และส่วนที่อยู่ใต้น้ำที่ยากแก่การมองเห็น ดังเช่นวัฒนธรรมภายใต้ความเชื่อ เจคติ ค่านิยม บุคคลที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรม จึงหมายถึงการที่บุคคลมีทักษะและความยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วยกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ ค่อยๆปรับความคิด ปรับทัศนคติทำความเข้าใจในวัฒนธรรม แล้วนำมาซึ่งการปรับพฤติกรรมของตนให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม หรือพูดได้ว่ามันเป็นความสามารถในการเรียนรู้  สร้างความคิดความรู้สึกที่เข้าใจต่อวัฒนธรรมนั้น แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม เป็นการทำให้ตนเองได้เรียนรู้ รับรู้ เข้าใจในภูเขาน้ำแข็งส่วนที่อยู่ใต้น้ำนั่นเอง โดยความสามารถของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ 1)Knowledge ต้องมีความรู้ว่าวัฒนธรรมคืออะไร มีความแตกต่างหลากหลายอย่างไรและวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นมีผลต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้าง 2)Mindfulness ต้องมีความสามารถในการมีปฏิสมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่งและากหลายทางวัฒนธรรม 3)Behavioral Skills ทักษะในการเลือกปฏิบัติพฤติกรรมที่มีถูกต้องความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความแตกต่าง หรือวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ดังภาพประกอบ

 

มาถึงตรงนี้ถ้าเราลองเทียบเคียงกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีกับคำว่าสมรรถนะ มันมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ จะสร้างอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ วัดได้อย่างไร และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องมีความฉลาดทางวัฒนธรรม.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PHCSUPHANBURIความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดร.ผกาวรรณ...ขอบคุณบันทึกที่ดีมีประโยชน์นะคะ