การต่อใบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลปี 2550

ปี 2550 ต้องต่อใบอนุญาตฯ

โปรดทราบในป 2550 จะมีผู้ประกอบวิชาชีพจํานวนถึง 96,235 คนที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะหมดอายุและถึงกําหนดต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ได้แก 1. การต่ออายุไม่ทันตามกําหนด ทําใหต้องสอบประเมินความรูทั้ง 8 วิชา 2. การติดต่อขอรับบริการพร้อม กันจํานวนมากทําให้เกิดความไมสะดวก สภาการพยาบาล ขอแนะนําให้สมาชิกที่มีหน่วยคะแนนครบ 50 หน่วย ดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้ ตามเงื่อนไข การต่อใบอนุญาตก่อนครบกําหนด 6 เดือน ยกตัวอย่าง เช่ สมาชิกที่ใบอนุญาตฯ ครบกําหนดในวันที่ 23 ธันวาคม 2549 สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตไดตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2549 เตือนสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุ หากท่านไมดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของท่านจะผิดกฎหมาย คณะกรรมการสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาการพยาบาลรีบดําเนินการยื่น คําขอพร้อมหลักฐานต่อเลขาธิการสภาการพยาบาล เพื่อจะได้เข้ารับการประเมินความรู 8 วิชา กําหนดการสอบ ของ 2549 ตรวจสอบได้จาก www.tnc.or.th สภาการพยาบาลขอรับรองว่ การสอบผ่าน ไม่ยากอย่างที่คิดและไมเกินความสามารถ

ของท่ านแน่ นอน

จาก จดหมายข่าวสภาการพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

คำสำคัญ (Tags)#2550#การต่อใบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลปี

หมายเลขบันทึก: 54608, เขียน: 14 Oct 2006 @ 22:40 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะที่นำข่าวมาบอก...ไม่งั้นลืมแน่ๆ
อุไรวรรณ บัวเกษ
IP: xxx.26.166.78
เขียนเมื่อ 

ได้ส่งหลักฐานการต่อใบประกอบโรคศิลป์ฯและต่อบัตรสมาชิกสภาการพบาลพร้อมหลักฐานตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 ไม่ทราบว่าทางสภาการพยาบาลได้รับเอกสารและหรือยังคะ เพราะไม่มั่นใจ และได้โทรถามทางสภาแล้วได้คำตอบที่ไม่ประกันความมั่นใจเลยแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าทางสภาฯได้รับเอกสารครบแล้ว เพราะใกล้จะถึงกำหนดการต่ออายุแล้ว  กรุณาให้ความมั่นใจและความกระจ่างด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณ

 

ไพรจิตรา จันทศิลป์ เลขที่สมาชิก451108657
IP: xxx.26.166.181
เขียนเมื่อ 
ส่งต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้6เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้ (เพื่อนคนที่โอนเงินได้แล้ว) รวมเงินกันส่งพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่ทราบว่าติดขัดเรื่องอะไรหรือเปล่าช่วยแจ้งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
พัธรีพร ผจวบโชค
IP: xxx.121.187.34
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะสอบเก็หน่วยจะสมัครยังงัยค่ะ

แล้วเข้าเวปอะรัยคะ

ไม่เห็นมีแจ้งหรือให้สัครซื้อหนังสือเลยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

TIA
IP: xxx.26.71.149
เขียนเมื่อ 

น้องๆพยาบาลอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงค่าตอบเเทนในวันที่9ม.ค52คะ

นางสาริสา สิงห์ยะบุศย์
IP: xxx.26.65.13
เขียนเมื่อ 

เรียนนายกสภาการพยาบาล

ดิฉันนางสาริสา สิงห์ยะบุศย์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต้อนรับดีมากมีความประทับใจมาก ถ้าสภามีมีความประสงค์ต้องการขอความร่วมมือจากสมาชิกยินดีให้ความร่วมมือ ขอเสนอแนะสภาการพยาบาลในเรื่องพยาบาลวิชาชีพไม่ได้มีเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วเท่านั้น พยาบาลในสอ.ก็มีมากมายตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตลอดและเป็นวิชาชีพเดียวที่อยู่ในสอ.แต่การทำงานในสถานีอนามัยต้องเป็นลูกน้องเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขที่ขาดความรู้ความรับผิด เห็นแก่ตัว พยาบาลสามารถเป็นหัวหน้าที่ดีได้ วิชาบริหารก็เรียนมามากด้วย พื้นที่เป็นของเจ้าหน้าที่บริหารและนักวิชาการ อยากให้สภาต่อสู้ในการเป็นหัวหน้าทีมในสอ.ด้วย ถ้าต้องการรวมพลังยินดีเสมอ นอกจากนี้สภาควรทำ web boad เพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิก ข่าวประชุมวิชาการต่างๆ และมีผู้ดูแลประสานงาน อย่าให้เขามองพยาบาลรับเป็นของตาย เราต้องอย่างมีศักศรี จากพยาบาลวิชาชีพ PCU. ทุ่งแต้ อ. เมือง จ.ยโสธร โทร 0804711427 NU 14 มข. NP.8 มข.

บอม
IP: xxx.27.95.59
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้รู้

ต้องการทราบว่าพยาบาลที่จบการพยาบาลเวชปฏิบัติ(NP)หลักสูตร 4 เดือนเมื่อได้รับใบอนญาตจากสภาพยาบาลแล้ว ต้องต่อใบอนุญาตNP อีกหรือไม่ เพราะมีสถาบันการศึกษา(อจ.พยาบาล)แจ้งให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ 5 วัน 3,000 บาท เพื่อนำไปต่อใบอนุญาติ NP

ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจคือการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ 5 วันจะได้ 30 หน่วยคะแนนเพื่อเอาไปต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะที่ใช้ 50 หน่วยใน 5 ปี

ขอรบกวนช่วยตอบด้วย เนือ่งจากที่ทำงานจบNP มาจากหลายสถาบัน ทำให้คุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกัน

ขอบคุณค่ะ

บอม

Bu
IP: xxx.128.84.230
เขียนเมื่อ 

ถูกต้องแล้วค่ะ เก็บธรรมดา 50 หน่วย อีก 30 หน่วยจากการอบรมเวชปฏิบัติเท่านั้น รวมกันเป็น 80 หน่วยค่ะ

pa
IP: xxx.128.116.101
เขียนเมื่อ 

ใบอนุญาตเวชปฏิบัติต้องอบรมทุก 5 ปีหรือ

ปัทมา
IP: xxx.53.80.172
เขียนเมื่อ 

ต่อใบประกอบวิชาชีพไปแล้ว เมื่อ 3 เดือนก่อน แต่ยังไม่มีใบตอบรับอะไร จะทราบได้อย่างไรคะว่าผ่านหนฃรือไม่ เช็คได้ที่ไหน

ninin
IP: xxx.128.132.7
เขียนเมื่อ 

ต่อใบอนุญาต ตั้งแต่เดือนมีนา 2553 ยังไม่ได้เหมือนกัน มีใครได้รับไปก่อนหน้านี้บ้าง เค้ายังไม่ส่งคืน หรือว่า เราเอกสารไม่ครบอยากรู้จริงๆ ช่วยบอกตอบหน่อยนะ

สกิตนา เจริญหลาย
IP: xxx.174.69.189
เขียนเมื่อ 

เรียนนายกสภาการพยาบาล

ดิฉันเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติที่ถูกส่งจากโรงพยาบาลไปทำงานทีสถานีอนามัย (ทำงานในรพ.มา 20 กว่า ปี) พบน้องๆและเพื่อนๆหลายคนที่จบจากพยาบาลเทคนิกมาแล้ว ต้องไปอยู่ที่สอ.แต่ปรากฎว่าต่อมาพยาบาลเหล่านี้ได้เบนเข็มไปเรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์กันเกีอบหมดเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ ถ้าถามเค้า เค้าก็คงอยากเป็นพยาบาลวิชาชีพนั่นแหละคะ อย่างน้อยๆ ค่าตอบแทนก็ยังต่างกัน มันเป็นข้อผิดพลาดตรงไหนก็ไม่ทราบได้นะคะ ถ้าเทียบกับพยาบาลเทคนิคที่อยู่รพ. เค้าก็เรียนต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพกันหมด อาจจะเป็นเพราะการสื่อสาร การรวมกลุ่ม การคมนาคมและอยู่โรงพยาบลก็มีหัวหน้าพยาบาลคอยควบคุมกำกับดูแล ส่วนสอ.บางแห่งก็อยู่ห่างไกลความเจริญมาก และประกอบกับไม่มีพบาบาลที่เป็นหัวหน้าในสสอ. การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลเลยไม่เกิดขึ้น ก็เหมือนอย่างกับว่าสมองไหล และทีผ่านมาน้องๆเหล่านี้ก็ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในชุมชน เย็บแผล ทำแผล ฝากครภ์ วัคซีน จิปาถะ และเจ้าหน้าที่ก็มีน้อย เห็นเค้าทำงานกันก็ทึ่งนะคะ ปัจจุบัน และ อนาคตก็จะมีพยาบาลไปอยู่ในสอ. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมากขึ้น เพราะมีกรอบของพยาบาลวิชาชีพอยู่ด้วย ต่อไปพยาบาลเหล่านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสสอ.มีหัวหน้าเป็นหัวหน้าสสอ. และ หัวหน้าสอ. ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายการเหมือนที่อยู่ในรพ. แต่ใครจะเป็นหัวหน้าไม่สำคัญนะคะเพราะพยาบาลอยู่ในบทบาทของพยาบาลอยู่แล้ว ชุมชนให้ความเชื้อมั่นแต่ทิศทางการพัฒนาด้านการพยาบาลหละคะจะมีการรวมกลุ่มกันอย่างไร

porn
IP: xxx.123.216.158
เขียนเมื่อ 

เรียนถามว่าพยาบาลที่จบการพยาบาลเวชปฏิบัติ(NP)หลักสูตร 4 เดือนเมื่อได้รับใบอนญาตจากสภาพยาบาลแล้ว ต้องต่อใบอนุญาตNP อีกหรือไม่ และถ้าต้องต่อต้องเก็บหน่วยคะแนนเท่าไรเพื่อนำไปต่อใบอนุญาติ NP ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณมาก....

ดรุณี บางรัก
IP: xxx.53.233.235
เขียนเมื่อ 

บัตรประจำตัวสมาชกสภาหมดอายุเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ได้ทำเรื่องต่ออายุไปแล้วแต่ส่งเงินไปไม่ครบขาดไป 5 บาทจะส่งเงินส่วนที่ขาดไปได้ไหมคะ ได้ส่งไปเมื่อ 5 ตุลาคม 2554 หมายเลขสภา4511062448 ค่ะ

ดาวิกา
IP: xxx.158.167.226
เขียนเมื่อ 

ถึงคุณนางสาริสา สิงห์ยะบุศ

ขอความของคุณเปนความคิดเหนที่เหนแก่ตัว มาก คำว่าเหนแก่ตัวไม่จำเปนต้องเปนสธ/สอ.เสมอไปหรอกค่ะ พยาบาลบางคน หรือวิชาชีพอื่นบางคนก็เห็นแก่ตัว กรุณาระบุสถานที่ บุคคลด้วยนะคะ เดวเขาจะหาว่าไม่มีใครสั่งสอนมารยาท กดขี่กดหัวคนอื่นคุณคิดว่าพวกเขาไม่เรียนมาเหรอ คิดใหม่ได้นะ แล้วเขาจะมีคณะ/สถาบัน สธ.ไว้ทำไม?