ตามไปให้กำลังใจเกษตรกรผู้นำกับการพัฒนาการเกษตร


การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีคุณสิงห์ อุดมเกตุ ซึ่งเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน ได้เล่าให้ฟัง

          ตามไปให้กำลังใจเกษตรกรผู้นำกับการพัฒนาการเกษตร ปัจจุบันนี้ การพัฒนาการเกษตรยังมีความจำเป็นในการผลิตพืชอาหาร เพื่อเลี้ยงประชากรในโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย ก็เป็นแหล่งการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศก็คือข้าว ซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีอาชีพทำนาปลูกข้าว  ต่างก็ต้องเร่งรัดการผลิตเพื่อการแข่งขัน มุ่งเน้นในเรื่องของรายได้และผลตอบแทนแห่งการลงทุนเป็นหลัก ในส่วนของการผลิตข้าวในพื้นที่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จากการลงพื้นที่ของทีมงาน ที่มีความตั้งใจ ไปพบพี่น้องเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ไว้ใช้ในชุมชน กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้นำทางการเกษตร ซึ่งจะมีการพัฒนาไปสู่ Smart Farmer

          เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผมมีโอกาสไปร่วมกับทีมงาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด รวม ๒๐ ราย โดยมีการไปศึกษาดูงานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน หมู่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนในปี ๒๕๕๖ นี

                   

                   

                   

          การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีคุณสิงห์ อุดมเกตุ ซึ่งเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน ได้เล่าให้ฟังว่า เดิมในชุมชนนี้มีพี่น้องเกษตรกรประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่อยู่ในเขตชลประทาน เมื่อถึงระยะเวลาต่อมาเกษตรกรประสบปัญหาด้านการผลิตข้าวคือ เกิดการระบาดของข้าวปน ข้าววัชพืช  อีกทั้งพบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกมีความงอกต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรผู้ทำนาประสบกับการขาดทุน ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาราวปี ๒๕๔๕ ปัจจุบันมีสมาชิก ๖๕ คน

         จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน เราไปศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตข้าวที่มีผลงานดีเด่นในเขตอำเภอพรานกระต่าย เขตอำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม ปัจจุบันนี้กลุ่มของเราค่อนข้างจะเข้มแข็ง เพราะทั้งคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้การทำกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ได้กระจายให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนและนอกจากนี้ยังได้กระจายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่นอกชุมชนอีกด้วย หากจะคิดเป็นพื้นที่ทำนาที่มีการติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์นี้มีพื้นที่ถึง ๒,๐๐๐ ไร่เศษ สำหรับในฤดูการผลิตข้าวในปี ๒๕๕๖ นี้ ทางศูนย์เรา ได้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  จำนวน ๓๐๐ ไร่ได้แก่พันธุ์กข.๔๑ กข.๔๗ และพันธุ์พิษณุโลก๒

          คุณสิงห์ อุดมเกตุ ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่า สำหรับการบริหารจัดการกลุ่มศูนย์ข้าวชมชนบ้านเทพประทาน เรามีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ผลิต ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาในชุมชนและนอกชุมชน สามารถจำหน่าย ได้ถึง ๓,๗๙๑,๕๓๐ บาท ในขณะเดียวกัน ทางกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนนี้ ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆจากหน่วยงานองค์กรภาคี ขณะนี้นับว่าทางกลุ่มเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ และมีการพัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับ

                     

                     

                     

        นอกจากที่ทางประธานกลุ่ม ได้เล่า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มาศึกษาดูงาน ได้ซักถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งมีบรรยากาศที่ดีมาก จากนั้นก็มีการนำพาคณะศึกษาดูงาน ไปดูแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่ม ซึ่งมีการกำจัดพันธุ์ปน และกำจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี มีการควบคุมแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของการทำแปลงพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

 

      ท้ายสุดทางทีมงาน ต้องขอขอบคุณ คุณสิงห์ อุดมเกตุ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทานและสมาชิกกลุ่ม ได้ให้ข้อแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในระดับจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชร  ไว้ ณ.โอกาสนี้ครับ

 

แหล่งข้อมูล:คุณสิงห์ อุดมเกต

เขียวมรกต

๑๗ สค.๕๖

 

 

หมายเลขบันทึก: 545728เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2013 13:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 สิงหาคม 2013 13:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (17)

ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ

ปลูกข้าวไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ

ขอให้กำลังใจคุณพี่เลี้ยงด้วยนะคะ

 

 

 ..... กำลังใจ สำคัญมาก นะคะ .... ช่วยชาวบ้าน + ได้บุญ  ได้ทำความดี นะคะ....ขอบคุณค่ะ....

ขอขอบคุณ ท่านตันติราพันธ์ ที่กรุณามาแวะมาเแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจครับ

ขอขอบคุณ อ.Dr.Ple ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอขอบคุณ อ.มะเดื่อ ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอขอบคุณ อ.ดร.ชยพร ที่กรุณามาแวะเยี่ยมและให้กำลังใจครับ

-สวัสดีครัีบ..

-ตามมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้าวครับ

-ขอบคุณครับ..

สวัสดีครับ พี่เขียวมรกค

สบายดีนะครับ

แวะมาเยี่ยมครับ

smart farmer ต้นแบบหรือเปล่าครับ

ขอบคุณมาก

ขอบคุณ อ.เพชรน้ำหนึ่ง ที่แวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจกัน

 

ขอบคุณครับ พี่ไมตรีที่กรุณาแวะมาเยี่ยมและทักทายกัน เป็นไงบ้างคงสบายดีนะครับพี่

ขอขอบคุณท่านชนะ ที่กรณาแวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจกันครับ

อย่างน้อย ชาวบ้านก็ได้ความรู้เพิ่มนะครับ

 

ขอบคุณ คุณลุงชาติ ที่กรุณาแวะมาทักทายและให้กำลังใจเสมอมา

มาร่วมให้กำลังใจทุกท่านด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ พี่ใหญ่ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอบคุณท่านอาจารย์ไอดิน กลิ่นไม้ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี