กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านแพ้ว

วันที่ 15 สิงหาคม  255 6 เวลา 09.00 -12.00 น  นำโดย นางสาวอุไรวรรณ  ปานเนือง ครู กศน. ตำบลบ้านแพ้ว  และนางสาวกัญญา  หงษ์สมศรี  ครู กศน.ตำบลหนองบัว   เข้าร่วมจัดกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้วโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ   โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  อสม.   เจ้าหน้าที่  จำนวน  100  คน โดยมีกิจกรรมหลักการประชาสัมพันธ์งาน กศน.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบล  ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอ  ในปีงบประมาณ  2557  ศูนย์การเรียน  รู้  เล่น  โดย กสทช.  เรียนรู้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตฟรี และนันทนาการ กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยเพลงสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ค่ะ