ความสุกงอมอีกครา R2R เครือข่าย รพ.ยโสธร

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปคุยวิจัย R2R ที่ รพ.กุดชุม แต่ก็หาเรื่องวิจัยคุยได้เช่นเดิมที่ รพ.ยโสธร 

จากฟังเรื่องเล่าอันมากมายจากพัทและโย๋...ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดการตระหนักอย่างมากว่าเรามีเรื่องราวดีดีที่ชวนเผยแพร่ และเป็นการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการทางปัญญาที่ผ่านการเรียกชื่อว่าวิจัย (R2R) ในทัศนะของข้าพเจ้าว่ามันอัดแน่นนานต่อเนื่องหลายปีแล้ว น่าจะสุกงอมพอนำมาเล่าต่อสู่สาธารณชนได้แล้ว

 
เป็นความเต็มอิ่มในวงเล็กๆ ที่เราเล่าถึงเรื่องเล็กๆ หากแต่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของผู้ป่วยที่ทีมการรักษาและพยาบาลไม่หยุดนิ่งต่อการสร้างความรู้เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการและปลอดภัยก้าวไปจนสู่การหาย

ข้าพเจ้าเกิดความหวังถึงปรากฏการณ์ที่เริ่มเบ่งบานให้เห็นของการทำงาน R2R ที่เป็นวิจัยเชิงระบบเป็นเครือข่ายเป็นภาพการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และที่สุดคือชุมชนและครอบครัว

วันนี้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ฟัง เร้าด้วยคำถาม และสกัดภาพปรากฏการณ์บางอย่างออกมา พร้อมกับเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอื่นๆ อีกหลายประเด็น พัทและโย๋ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงพลังของคนทำงานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าต่อการนำเสนอเผยแพร่ความดีความงามของการพัฒนางานประจำนี้

ส่วนพี่นิดเอื้ออำนวยสนับสนุนให้วงสนทนานี้ไม่สะดุดและลื่นไหลไปต่อได้ดั่งสายธารแห่งปัญญา
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)