หลายวันแล้ว  คุณครูราตรี วงศ์ประพันธ์ และคุณครูลำพูน  บุตตะโคตร  ครูอนุบาล 1-2 ได้ร่วมกันให้นักเรียนระดับอนุบาลเรียนรู้จากทดลอง โดยการลงมือทดลองด้วยตนเอง แล้วร่วมกับนักเรียนสรุปผลว่า ฟองสบู่เกิดจากการเป่าลมผ่านหลอดดูดลงในสารละลาย ทำให้มองเห็น  การไหลของน้ำบริเวณฟองสบู่ได้ชัดเจน  น้ำยาล้างจาน  สบู่ ผงซักฟอก  เป็นสารสารลดแรงตึงผิว สามารถทำให้เด็ก ๆ เป่าน้ำเป็นฟองลอยอยู่ในอากาศได้ ฟองสบู่จะเป็นทรงกลมเสมอ และเมื่อแสงส่องผ่านฟองสบู่  จะมองเห็นฟองสบู่หลายๆ  สีรวมกันเป็นสีรุ้ง