ต้องช่วยและดึงพลัง

ต้องช่วยและดึงพลัง

"เป็นกลุ่มพลังที่ตั้งชื่อตัวเองว่า สะพานเหล็ก มีสมาชิก ชายล้วน ประมาณ10 คน

สโลแกนของพวกเขาคือ"เราจะฆ่า พวกมัน ทุกคน ที่เคยทำ อะไร กลับเรา(สะพานเหล็ก) "

อยู่บ้านเดียวกันทั้งหมด มีคนหนึ่ง สมาธิสั้น

ทำอย่างไร จะดึงพลังในตัวเขามาสร้างสรรค์ ให้บ้านเกิดได้หนอ

          

กรุณาชี้แนะด้วยยยยยยยยยยยค่ะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูเพ็ญศรีความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

รออ่านความเห็นค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ต่อไปนี้เพียงข้อเสนอ บน"ฐานคิด" ล้วนๆ นะครับ แม้ว่าการคิดจะมีฐานมาจากประสบการณ์เก่า แต่ก็ไม่ควรเอามาเป็นที่ยึด .....  ดังนี้ครับ

  1. ในกลุ่มนั้นใครคือ "ผู้นำตามธรรมชาติ" ให้ดูจากความฉลาดทางอารมณ์และการสั่งสมบารมี อย่าตัดสินทันที ต้องค่อยๆ ไตร่ตรองจากการทดลองมอบหมายงานกลุ่ม แล้วให้วางแผนการทำงานกันเอง
  2. ทำให้ผู้นำตามธรรมชาตินั้นเข้าใจ วิธีการถอดบทเรียน ด้วยการเอามาถอดบทเรียนร่วมกับเราก่อนว่า กลุ่ม "สะพานเหล็ก" คืออะไร เป็นมาอย่างไร มีสต็อกอะไร อะไรคือเป้าหมายปลายทางของสโลแกนของกลุ่ม ฯลฯ  ขั้นตอนนี้ เทียบได้กับการ "สร้างครูแกนนำ"
  3. ถอดบทเรียนกลุ่มสะพานเหล็ก เราเป็นกระบวนกรพาถอดบทเรียนก่อน ในฐานะครู ในฐานะผู้เป็นมิตร  โดยไม่ต้องให้สิทธิพิเศษอะไรกับ "ผู้นำตามธรรมชาติ"
  4. มอบหมายให้ไปถอดบทเรียนกันเองในประเด็นต่อไปนี้  ใครบ้างที่เขาเคยทำอะไรกับกลุ่ม "สะพานเหล็ก" เขาทำอะไรไว้  ทำไมเขาถึงทำ เขามีความจำเป็นอะไรไหม  กลุ่มสะพานเหล็กคนดำเนินการกับเขาอย่างไร ให้เหมาะสม หลักจากดำเนินการแล้วจะเกิดผลอย่างไร ผลนั้นจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไร ต่อกลุ่มสะพานเหล็กแต่ละคนอย่างไร ต่อครอบครัวเขา ครอบครัวเราอย่างไร ต่อชุมชนอย่างไร ฯลฯ   โดยเราต้องคอยติดตามกับ "ผู้นำตามธรรมชาติ" ว่า คุยอะไรกันไปถึงไหน อย่างไร
  5. พิจารณาจากข้อ 4. แล้วค่อยเลือกที่จะ "ดึงพลัง" "ส่งเสริมเติมพลัง" หรือจะ "ดึงหลังด้วยกระบวนการเปลี่ยนอารมณ์" โดยยึดหลักของ ทฤษฎี "การสั่งสม"

สรุปแล้ว ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเองครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.ต๋อยมากค่ะ

ตอนแรก จับมานั่งสมาธิก่อน  ผลคือไม่สำเร็จ นั่งไม่ถึงนาที

เลยมานั่งวิเคราะห์ภาพ คิดว่าเจอ ผู้นำตามธรรมชาติเขาแล้ว

กำลังคิดว่า จะทำอย่างไรกับพวกนี้ (เพราะเขาอยู่บ้านแบกทั้งหมด) เพราะดูแล้วศักยภาพเขามี โดยเฉพาะตัวสมาธิสั้น

 

เขียนเมื่อ 

จะได้ฮักนะเชียงยืน ตัวจริง ในพื้นที่จริง  ณ.บัดนี้

 

ติดตามและให้กำลังใจค่ะ