เมื่อพูดถึง วินัย เรามักจะคิดไปถึงการทำตามระเบียบ การทำตามกฎข้อบังคับ นึกถึงการปฏิบัติตัวของตำรวจ ทหาร นึกถึงการปฏิบัติตามสิกขาบทของพระสงฆ์  ในภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “Discipline” ใครที่เคยอ่านหนังสือชื่อ วินัยประการที่ห้า (The Fifth Discipline)” คงจะจำได้ว่าผู้เขียน (ซึ่งก็คือ Peter Senge) ได้พูดว่า ถ้าต้องการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือ LO ได้ จะต้องฝึกให้ได้ทั้งห้าวินัย ดังต่อไปนี้:

          1. มีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)

          2. มีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)

          3. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้พัฒนา (Personal Mastery)

          4. มีการสร้างรูปแบบทางความคิดตลอดเวลา (Mental Model) และ

          5. มีความคิดที่เชื่อมโยงเป็นระบบ (Systems Thinking)

          ผมมองว่า วินัย เป็นเรื่องของ การใช้ชีวิต   ครับ ....วินัยสงฆ์ เป็นการใช้ชีวิตของพระสงฆ์ วินัยทหาร เป็นการใช้ชีวิตของทหาร  วินัยทั้งห้า  เป็นการใช้ชีวิตของคนในองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่เรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่องเดียวนะครับ บางองค์กรก็ประกาศว่าจะเป็น “HPO (High Performance Organization)”  บ้างก็บอกว่าต้องการจะเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) บ้างก็ใช้คำว่า “Living Organization” “World-Class Organization” ….  จะเห็นได้ว่ามีชื่อแตกต่างกันนับไม่ถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับว่าผู้บริหารแต่ละท่านนั้นจะ คลิ๊ก กับคำๆ ไหน

          ผมเองมักจะรู้สึกอึดอัดใจกับคำเหล่านี้ ทุกๆ ทีเวลาที่พบว่าแม้แต่เรื่องที่ง่ายๆ เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา หรือ การจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้า  เช่น ฟังผู้ที่กำลังนำเสนอด้วยความตั้งใจ ไม่พูดคุย  ไม่เปิดมือถือในห้องประชุม/สัมมนา  หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการ เข้าคิว ซื้อของก็ตาม  เรื่องเหล่านี้อาจมองดูว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่ในชีวิตทั่วไปแล้วกลับพบว่าทำได้ยากจริงๆ ....หรือว่าสิ่งเหล่านี้มัน ธรรมดา เกินไป เราจึงไม่ค่อยได้ใส่ใจ แต่มักจะไปตื่นเต้น ไปเล่นกับ คำใหญ่ๆ แทน

          ผมว่าเราไม่ควรมองข้าม ความเป็นธรรมดา   เหล่านี้ เพราะนี่คือ รากฐาน ที่สำคัญสำหรับการบริหารชีวิต บริหารองค์กรครับ หากเราต้องการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลต่อไป เราคงต้องหันมา ใส่ใจ และสร้างวินัยเหล่านี้ให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เรามุ่งหวังไว้  ก็คงเป็นไปได้แต่เพียง ความฝัน เท่านั้นเองครับ