10 แนวทาง "รู้เท่าทันสื่อ" ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่ออ่านหนังสือ "รู้ทันสื่อ" แล้ว ก็รู้สึกว่ามีเนื้อหาอีกมากมายที่น่าจะนำมาแบ่งปัน กับกัลยาณมิตรทั้งหลายได้อีกค่ะ 

จากบทความของ ดร.วรัชญ์ ครุจิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ท่านได้ให้แนวทางในการรู้เท่าทันสื่อดังนี้ค่ะ

1. ฝึกการสังเกต การคิดเชิงวิจารณญาณ และทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียน

2. ใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในหัวข้อใหม่ๆ

3. อภิปรายแนวความคิดหรือทัศนคติของผู้รับสารที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดรับสื่อ

4. ใช้สื่อเป็นเครื่องมือประจำในการสอน

5. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญที่มา กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของเนื้อหาในสื่อ

6. เปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลโดยสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ

7. วิเคราะห์ผลกระทบที่สื่อมีต่อเรื่องต่างๆ ต่อผู้คน ต่างวัฒนธรรมและ/หรือต่อประวัติศาสตร์

8. ใช้สื่อในการช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆ

9. ใช้สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดและความเข้าใจต่อโลก

10. เชื่อมนักเรียนเข้ากับชุมชน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

***** เนื้อหาอาจจะหนักไปหน่อย แต่ก็ค่อยๆ นำมาย่อย และลงภาคปฏิบัติได้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเลือกบริโภคสื่อที่มีคุณค่าค่ะ happy  ba ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ครูนกใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

Happy Ba ครับ ;)...

ขอบคุณมากนะคะ

หมายเลขบันทึก

544111

เขียน

30 Jul 2013 @ 17:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 9, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก