จันทร์ยิ้ม
ทีมจันทร์ยิ้ม เพื่อพัฒนาเยาวชน

โครงการความร่วมมือของสหวิชาชีพในพื้นที่อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางใจและทักษะชีวิตแก่นักเรียนประถมและมัธยมด้วยสื่อสำเร็จรูป


ปีที่ผ่านมาทีมได้เรียนรู้การทำงานในพื้นที่มากมาย ปีนี้ประสบการณ์ทำให้งานเราง่ายขึ้น การตั้งเป้าหมายชัดเจน วิธีการทำงาน ลัดตรงและชัดเจนขึ้น วัยรุ่นที่จะได้รับการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจปีนี้ ๒๐๐๐คน นักเรียนประถมอีก๕๐๐๐คนจะได้สัมผัสสื่อสร้างทักษะชีวิต อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป น่าติดตามยิ่งนัก

ปีการศึกษา ๒๕๕๕พื้นที่มัธยมศึกษาเขตระยอง๒

ได้ดำเนินการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจให้นักเรียนมัธยมด้วยสื่อสำเร็จรูป

(อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.gotoknow.org/posts/483731 )

แม้ผลลัพธ์จากการประเมินเชิงปริมาณได้ผลไม่ชัดเจน

แต่คณะผู้ดำเนินการก็พอใจ

และไม่ย่อท้อที่จะดำเนินงานต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๖

โดยได้กำลังใจและการสนับสนุนที่ดีจาก อ.ประเวช

และเจ้าหน้าที่ในแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.

ทั้งนี้ในปีนี้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สสส.ได้แนะนำสื่ออีกชิ้น

ที่น่าจะใช้เพื่อสร้างทักษะชีวิตกับนักเรียนประถมปีที่๑-๓

(ค้นคว้าเกี่ยวกับสื่อที่ http://www.jitdee.com/base/?name=download&file=project_detail&pcode=16 )

ทีมจันทร์ยิ้ม ไม่รอช้าหารือกันเองแล้ว ทำภารกิจแรกทันที่คือ

เตรียมพื้นที่... รออ่านบันทึกต่อได้เลยจ้าหมายเลขบันทึก: 544089เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2013 11:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

การเตรียมพื้นที่ปีนี้ทีมทำงานง่ายขึ้น

เพราะคุ้นเคยกับผู้บริหารและครูผู้ใช้สื่ออยู่มาก

การประสานงานทางโทรศัพท์

และการเดินทางเข้าเยี่ยมผู้บริหารดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ท่านแรก ผ.อ.สุพจน์ ปีนี้อาจารย์ได้รับโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า

เพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปถมาภรณ์มงกุฎไทยด้วย

ยินดีด้วยครับ

รร.แกลง วิทยสถาวร

รร.ชำนาญสามัคคีวิทยา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

โรงเรียนบ้านสองสลึง โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส

โรงเรียนห้วยยางศึกษา

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พิเศษใบปีนี้คือการที่จะนำสื่อสร้างทักษะชีวิตเข้าไปใช้ในนักเรียนประถม

ทำให้ต้องเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.ก่อน

ผ.อ.อิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ให้ความร่วมมือและคำแนะนำที่ดี

ทำให้เรากล้าที่จะดำเนินการเต็มพื้นที่

โดยประสานกับ ผ.อ.วัลลภา รักษ์สังข์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานประถมศึกษาระยองเขต ๒

ก็ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี

งานต่อไป ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติจ้า

 

 

 

ความเข้มแข็งทางใจและทักษะชีวิตแก่นักเรียน ..... เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากค่ะ ..... ขอบคุณความรู้นี้ค่ะ

การทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติจัดเป็นงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครั้งนี้รพ.แกลงได้โอกาสเป็นเจ้าภาพบ้าง

ครูประถมมากันพร้อมเพรียง

ทำให้การประชุมเดิมที่มีแต่โรงเรียนมัธยม ดูคึกคักขึ้นมากมาย

สื่อสร้างทักษะชีวิต ทำความเข้าใจกับครูประถมดูไม่ยุ่งยาก

สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจกับครูมัธยมเดิมก็รู้ใจกันดี

แต่การใช้กับโรงเรียนที่มีนักรียนมัธยมขยายโอกาส

ต้องขอทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษ

การประชุมครั้งนี้ทำให้เราทราบว่า

จำเป็นต้องมีการจัดประชุมการใช้สื่อเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ

ให้ครูผู้ปฏิบัติที่โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสเร่งด่วน

พ้องกับความต้องการของโรงเรียนมัธยมอีกโรง

ที่ขอจัดอบรมการใช้สื่อให้ครูประจำชั้นทุกคน

เราจะจัดร่วมกันในครั้งเดียว

การประชุมครูผู้ใช้สื่อ

ถูกจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่โรงเรียนห้วยยางศึกษา

มีครูจากโรงเรียนมัธยมขายโอกาส

และครูของโรงเรียนห้วยยางศึกษาเกือบทุกคนมาร่วมประชุม

โดยฝากนักเรียนทั้งหมดกับครู๔คนไปซ้อมไหว้ครูที่ห้องประชุมอีกที่

 

ท่านรองผ.อ.ให้เกียรติเปิดประชุม

การทำความเข้าใจในการใช้สื่อกับครูเป็นไปอย่างราบรื่น

 

ต่อไปก็ตามดูแล้วกันว่า สื่อจะไปถึงเด็กอย่างไร ทั่วถึงไหม

แล้วพบกับเวทีสัญจรปลายเทอมต้น

ใคร ทำอย่างไร ได้ผลเป็นอย่างแลกเปลี่ยนกันตอนนั้น

พบกันเวทีต่อไป รร.ประถมเป็นเจ้าภาพจ้า

dr.Ple

ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจจ้า

เวทีสัญจรครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ท่านผอ.สพป.รย.๒ นายธวัชชัย อุ่ยพานิชให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

มีครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้๑๐๔ ท่าน

หลังทักทายทบทวนกันเล็กน้อยก็ให้แบ่งกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถึงความก้าวหน้า ข้อขัดข้องและความต้องการการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

เสร็จแล้วก็มาเล่าให้กลุ่มใหญ่ฟังกัน

กลุ่มตัวแทนครูชั้นประถมปีที่๑ ถึงปีที่๓ ผู้ใช้สื่อการ์ตูนสร้างทักษะชีวิต

จัดให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อที่โรงเรียน โดยนำสื่อใช้ทาง ทีวี,วีซีดี

 

โรงเรียน ร้อยละ ๘๕ใช้สื่อแล้ว

โดยในกลุ่มที่ใช้สื่อแล้ว ร้อยละ๕๙ ใช้ไป ๑-๔ ตอน ร้อยละ ๓๓ ใช้ไป ๕-๘ตอน

 และร้อยละ๘ที่ใช้สื่อไปแล้วมากกว่า ๘ตอน

 

ครูรู้สึกว่าสื่อดีมาก เป็นผู้ช่วยครูได้ ปรับพฤติกรรมเด็กได้ เป็นสื่อที่แปลกใหม่

 นักเรียนตื่นเต้น สื่อเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะว่าพฤติกรรมอันไหนดี อันไหนไม่ดี

กล้าแสดงความคิดเห็น  สนุกสนาน

นักเรียนคิดวิเคราะห์ดีขึ้น  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

นักเรียนมีน้ำใจมีจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นักเรียนมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กล้ายอมรับผิด รู้จักควบคุมอารมณ์

อุปสรรคและการแก้ไข

นักเรียนสัมผัสได้ไม่ทั่วถึง บางโรงเรียนยังไม่ได้เปิดสื่อให้นักเรียนดู

บางโรงก็ไม่รู้ว่ามีCDในซอกเล็กๆ ของหนังสือจึง หาไม่เจอ  555

ในโรงเรียนขนาดเล็ก เครื่องฉายไม่เพียงพอ ครูไม่เพียงพอ

หรือในกรณีที่มีครูอยู่น้อยสามารถเอาเด็กมารวมกันแล้วมาเปิดสื่อดูพร้อมกัน

นักเรียนสนใจที่จะดูสื่อ แต่การถาม-ตอบ คำถามไม่อยากตอบ

หรือตอบไม่ตรงคำถาม กรณีนี้ครูควรได้ดูสื่อก่อน  ศึกษาคู่มือ จะสามารถให้คำแนะนำเด็กได้

กลุ่มโรงเรียนมัธยมเดิมมีประสบการณ์ใช้สื่อแล้ว

ต่างมีวิธีการจัดการสื่อในโรงเรียนของตนเอง

 

ครูในโรงเรียนที่มีมัธยมขยายโอกาสที่ใช้สื่อเติมเต็มความเข็มแข็งทางใจใหม่

หลังไปร่วมประชุมเรื่องการใช้สื่อแล้วก็เริ่มนำสื่อมาใช้โดยร้อยละ ๔๕

ใช้สื่อแล้ว ๑-๔ตอน ร้อยละ ๕๕ใช้สื่อแล้ว ๕-๘ตอน

โรงเรียนมีวิธีการใช้สื่อต่างๆกันเช่น บางโรงใช้ครูประจำชั้นเปิดสื่อให้แต่ละห้อง

บางโรงเรียนรวมนักเรียนทั้งระดับชั้น ที่ห้องโสตเพื่อดูสื่อพร้อมกัน

เด็กสนใจเพราะเป็นเรื่องราวในชีวิตของเขา

สื่อมุ่งเน้นพัฒนาภูมิคุ้มกันให้เด็ก

เมื่อก่อนไม่กล้ามาคุยกับครู เมื่อมีปัญหาหรือไม่สามรถจัดการปัญหาได้

แต่พอดูสื่อแล้วสามารถปรับตัวได้ ปรับชีวิตของตนเองได้

ปัญหาคล้ายๆกันคือความไม่พร้อมไม่เพียงพอของสื่ออุปกรณ์

ระยะเวลาจัดกิจกรรมน้อย บางโรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆ มาแทรกไม่สามารถถ่ายทอดสื่อได้

เสร็จกิจกรรมในวันนี้แล้ว

คงมีบางสิ่งต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานของครูง่ายขึ้น

โปรดติดตามจ้า

 

 

ขอชื่นชมการทำงาน

ต่อไปในอนาคตเข้าใจว่าหลายๆที่จะได้ใช้สื่ออันนี้ใช่ไหมครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคณอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง

สำหรับดอกไม้จ้า

สื่อ หากโรงเรียนไหนสนใจ down load ไปใช้งานได้ตามlink ที่ให้ไว้จ้า

เท่าที่สัมผัสเจ้าของสื่ออยากให้ใช้อยู่นะ

ส่วนการจัดการ ต้องแล้วแต่บริบทของแต่ละที่น่ะ

ที่นี่รวมตัวกันดำเนินการ

โดยมีจันทร์ยิ้มเป็นผู้ก่อการดี อยู่จ้า

ขอแสดงความยินดด้วยครับที่ได้รับรางวัล

ที่เอามาวางไว้

สามารถเขียนเป้นบันทึกได้เลยครับ

ตามมาเชียร์ทีมงานครับ

อยากไปแกลง 555

โอ้ ..เยี่ยมจริงๆค่ะ.เข้าถึงปัญหาของเหล่าแม่พิมพ์แล้ว

ต่อไปสื่อที่ทำนั้นต้องไปถึงระดับประเทศแน่ค่ะ

อยากไปเป็นคุณครูอีกครั้งจะได้ร่วมนำสื่อมาพัฒนาเด็กน้อยให้แพร่หลาย

"

นักเรียนคิดวิเคราะห์ดีขึ้น  เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

นักเรียนมีน้ำใจมีจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นักเรียนมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กล้ายอมรับผิด รู้จักควบคุมอารมณ์"

 

จุดนี้สำคัญที่ต้องก้าวเดินไปเพื่อสังคมพลเมืองดี

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ และแนวทางการทำงานที่ดีให้เพื่อนครูได้รับทราบ

ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ และขออนุโมทนาในกุศลจิตที่เกิดแด่งานที่ทำอยู่นะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี