โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการวิชาการทำน้ำอบไทยและของชำร่วย

วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

- ได้ไปร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการวิชาการทำน้ำอบไทยและของชำร่วย  ณ  ร้านเก้ากลิ่น  เพื่อให้นักศึกษาคนพิการ ครูผู้สอนคนพิการ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้ หรือลดรายจ่าย-จัดส่งแผนการอบรมโครงการลูกเสือวิสามัญ  ทำความดี  จิตอาสา กับกศน.อำเภอมหาราช  ให้กับครู กศน.ตำบลในเรื่องของกำหนดการ  รายชื่อนักศึกษา  และการยืมอุปกรณ์ทางลูกเสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)