อมารี แมคคอย : แนวคิดพื้นฐานเรื่องการจดทะเบียนการเกิดที่ปรากฏในกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ

  ติดต่อ

           ในที่ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานเรื่องการจดทะเบียนการเกิดในประเทศไทยครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙  คุณอมารี แมคคอย จาก PLAN Thailand ได้นำเสนอเรื่อง " Universal Birth Registration   ซึ่งคุณอมารีให้ชื่อ powerpoint ของตนเองว่า "Importance of BR and criteria for an effective BR system in line with international standards (การจดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า - ความสำคัญของการจดทะเบียนการเกิด เเละเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อระบบการจดทะเบียนการเกิด ที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ)"

             จุดมุ่งหมายการนำเสนอ ก็คือ

(๑) เพื่อชี้เเจงนิยามการจดทะเบียนการเกิด (birth registration) 

(๒) เพื่อกำหนดขอบเขตความสำคัญของการจดทะเบียนการเกิด ในฐานะ สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน

(๓)  เพื่อเเยกประเด็นการจดทะเบียนการเกิด จากประเด็นด้านความเป็น พลเมือง โดยเน้นความเชื่อมโยงของทั้งสองประเด็น และ

(๔) เพื่อเสนอประเด็นการจดทะเบียนการเกิด ในบริบทของกฎหมาย ระหว่างประเทศ เพื่อเสนอเค้าโครงมาตรฐานนานาชาติที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิด

            ในรายละเอียดมากกว่านี้ หากสนใจ โปรดคลิกดู

            Power Point ภาษาไทย

Power Point โดย อมารี แมคคอย เรื่องการจดทะเบียนการเกิด.pdf

          Power Point ภาษาอังกฤษ

PowerPoint on Birth Registration By Amalee McCoy.pdf

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิด

หมายเลขบันทึก: 54383, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:06:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจดทะเบียนการเกิด#คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)